Praktisk tillämpning av etiska och moraliska principer: AIK

advertisement
Praktisk tillämpning av etiska och moraliska principer: AIK P-06
Nedanstående punkter syftar till att fokusera på några viktiga etiska principer; främst demokrati och
jämställdhet, och moraliskt handlande; främst ett respektfullt och positivt socialt bemötande av
andra. Med ett i grunden generellt positivt och stöttande bemötande söker vi alla i och omkring laget
göra dessa principer så praktiskt tillämpbara som möjligt. Då våra roller i laget skiljer sig åt, kommer
vi se situationer olika utifrån vår position som spelare, ledare och/eller förälder.
Jag som spelare tar mitt ansvar som en lagkamrat och idrottare genom att:





Delta på alla träningar och matcher som jag kan, men vila då jag är sjuk eller skadad.
Heja på och berömma mina lagkamraters insatser.
Stötta lagkamrater när de har otur och inte lyckas som de vill.
Anstränger mig för att lyssna på tränarna under både träning och match.
Anstränger mig för att uppträda trevligt mot motståndare och deras lagledning, domare och
publik under matcher.
 Berättar det som jag tycker är bra och det som jag tycker är dåligt.
Jag som ledare tar mitt ansvar genom att
 Ansvara för att alla som vill får prata, då man har tid, under samlingar.
 Ansvara för att det blir så rättvist som möjligt under träningar och matcher, bl.a. alla får göra lika
mycket av allt och att alla får möjlighet att spela lika mycket.
 Anstränger mig för att uppträda trevligt mot motståndare och deras lagledning, domare och
publik under matcher.
 Ansvara för att alla spelare ges möjlighet att spela på olika platser i laget.
 Främst fokusera på spelarnas glädje i utövandet av fotboll snarare än deras enskilda och/eller
lagets målmässiga resultat.
 Stötta de beslut varje spelare tar under match, och om nödvändigt i samtal resonera alternativa
sätt att ”spela”/försöka lösa olika matchsituationer.
 Jobba för att involvera alla spelare i laget, också att se individen i gruppen.
 Anstränger mig för att uppträda trevligt mot motståndare och deras lagledning, domare och
publik under matcher.
Jag som förälder tar mitt ansvar genom att
 Vara engagerad i barnens fotbollsutövande, och i detta först och främst fokusera på barnens
glädje i utövandet snarare än deras enskilda och/eller lagets målmässiga resultat.
 Vara lojal mot lagledningens beslut under pågående aktivitet.
 Ta upp och kommunicera tankar och idéer kring laget med lagledningen.
 Framföra feedback direkt till lagledningen.
 Ge laget positiv kritik i samband med träning och matcher.
 Anstränger mig för att uppträda trevligt mot motståndare, deras publik och domare under
matcher.
Download