Protokoll föräldramöte 2015

advertisement
Protokoll Föräldramöte City P02, 2015-09-05.
Allmänt
Vi är 29 spelare i truppen och 3 tränare (Mats Barkemo, Zara Jonsson och Janet Ståhl). Vi har fått
många nya spelare, främst från BK Sundsvall som la ner sitt P02-lag. Några har också slutat.
Träningar och matcher
Vi har två träningstillfällen per vecka:
Måndagar 17:00-19:15 i Hagahallen
Onsdagar 17:00-18:15 i Skönsbergshallen
Vi samlas 15 minuter innan vi går ut i hallen för att hinna med ombyte, prata och börja fokusera på
träning. I Skönsberg sätter vi upp sargen så snart vi får gå ut på planen. Vi har även tagit till en kvart
efter att halltiden är slut för att hinna prata om så behövs. De som vill får gärna duscha på plats.
Vi planerar träningarna efter det behov som finns och kommer som förut att fokusera på några
områden i taget. Övningar finns framtagna utifrån det utgångsläge vi har i gruppen nu, vi kommer
kontinuerligt bygga på vår övningsbank för att få variation och för att öka på svårighetsgraden samt
lägga in mer taktik för att utveckla oss på både individ- och lagnivå. I de flesta övningar kommer
teknik in som en naturlig del. Vi kommer även att köra en del fysisk träning inklusive knäkontroll.
Fokusområdena nu i början kommer att vara: att jobba hem på rätt sida och täcka av både spelare
och ”rätt yta” samt att passa och ha rörelse.
Vi är anmälda i två serier, 4A och 4B. Totalt får vi 38 matcher (det är fler matcher i B än i A).
Inställning
Med anledning av att vi har haft problem med inställning och fokus tog vi under cupen i Umeå (och i
ett uppsamlingsheat senare för de som inte var med då) upp med grabbarna hur vi ser på att ha rätt
inställning på varje träning och match. Vi accepterar inte att man kommer till träning eller match och
inte gör sitt bästa eller inte är fokuserad på just innebandy under de ca 1,5 timmar vi ses per gång. Vi
hade en bra diskussion och kom överens om vad bra och dålig inställning är och vad konsekvenserna
blir om man inte har försöker göra sitt bästa.
Bra inställning är att alltid ge järnet, utifrån egen förmåga och dagsform, det är att prata positivt till
sina lagkamrater och att använda ett kroppsspråk som är i samklang med det, man ska lyssna och ta
till sig av instruktioner och genomföra övningar med fokus på att utvecklas hela tiden. Motsatserna
är något som inte för oss fram som individer och lag och som gör att det blir tråkigt att komma på
träning och match, särskilt för dem som verkligen vill spela innebandy och har ambitionen att just
utvecklas.
Konsekvensen för dem med fel inställning är att man får gå och sätta sig på sidan. En ytterligare följd
är att lagindelningen kommer att ske utifrån inställning och fokus. De som kämpat och försökt göra
sitt bästa kommer nästkommande matchomgång spela i 4A och övriga i 4B. Vi hoppas och tror att
resultatet av denna konkreta handling är att vi snart har ett läge där alla har rätt inställning och att vi
kan dela in lagen utifrån att få dem så jämna som möjligt. För att tydliggöra så är det inte några
spelare som från början är utpekade att spela i 4A respektive 4B utan vi observerar träningar och
matcher för att kunna göra en rättvis bedömning. Grabbarna har fått detta förklarat för sig och sa sig
förstå och vara med på vår idé. Alla sa sig vilja ha bra fart och fokus på träning och match. Vi kan
tillägga att vi märkte skillnad direkt efter mötet i Umeå när vi gick till match senare på dagen!
För att summera initiativet, diskussionen och det vi kommit överens om har vi börjat ställa högre
krav på träningarna för att utveckla både individerna och laget. Förhoppningsvis blir det både roligare
och visar på resultat (och då menar vi egentligen inte vinster utan goda prestationer, som
förmodligen leder till vinster ). Vi vill gärna att ni där hemma lyssnar av och säger till om ni hör
något som borde komma fram till oss kring detta och att ni pratar om och stöttar oss i vårt arbete i
att få ett väl fungerande lag kopplat till de här mjuka frågorna.
Vi tog också upp frågan om vad toppning är. Även här blev det en bra diskussion och vi var överens
om vad vi anser att toppning är. Vi körde samma ”övning” med er föräldrar på mötet och upplevde
att vi även har samsyn med er. Det viktiga för oss är att grabbarna inte tycker att vårt resonemang
kring inställning och lagindelning handlar om toppning utan är ett bra sätt att få bättre träningar och
matcher och vi förstår det som att de är med oss.
Lagindelning
Efter träningen på onsdagar kollar vi hur det ser ut i laget kring sjukdomar och skador, bortresta
spelare etc. och väger sen in inställningen och fokusen som var och en har haft under föregående
match och veckan som gått. Vi skickar ut kallelser senast torsdag fm och ber er att svara så snart som
möjligt så att vi får en chans att ändra i lagen i de fall det behövs.
Ekonomi
Intäkter och kostnader för laget redovisades under mötet och finns att ta del av under Dokument på
vår laget.se-sida. Även en uppställning kring kostnader per spelare finns med där.
Vi konstaterade att om vi vill åka på någon mer cup (vilket vi kom fram till att vi vill göra) måste vi få
in mer pengar. Vi har anmält oss till nattvandring till våren och vi kommer att ha fikaförsäljning under
våra matcher men det räcker inte så långt. Vi måste dessutom ha pengar med in i nästa säsong för
domare etc. så vi inte står på noll inför säsongen och måste börja med att jobba in pengar det första
vi gör. Det krävs ca 15 000 för att starta upp en säsong.
Ansvarsfördelning
Karin Rybäck tog på sig ansvaret att skapa ett schema till fikaförsäljningen och matchvärdarna för
våra matcher.
Ulrika Bengtsson tog på sig ansvaret som kassör.
Henrik Bengtsson tog på sig ansvaret för att ta emot tips på försäljningsaktiviteter och dra i mål ett
beslut kring vad vi ska sälja för att få in pengar. Så maila honom på [email protected] om ni har bra
idéer! Vi behöver sen tillsätta en ansvarig/försäljningsaktivitet, vi återkommer i den frågan!
Janet Ståhl tog på sig att uppdatera policyn som är framtagen, bland annat gällande reseersättning
till de som kör till matcher och cuper utanför Sundsvallsområdet, samt att publicera den på laget.se.
Download