Strategidokument fotboll IFK Vaxholm barn -01

advertisement
Strategidokument fotboll VDF Flickor 99/00
Utifrån Svenska Fotbollsförbundets riktlinjer har vi sammanställt strategin och grunden
för vårt framtida arbete med fotbolls intresserade barn födda 99/00. Budskapet från
Svenska Fotbollsförbundet är mycket tydligt - det är på hemma plan med sina kompisar
som alla med fotbollsintresse utvecklas bäst - därför har vi som breddklubb en;
Mission :
Minst 1 spelare till seniortruppen.
Individer utvecklas olika under sin uppväxt och ingen kan säga säkert vem av barnen
som är bäst i 20-25 års ålder. Det vi säkert vet att fram till 15 års ålder krävs en
grundträning för kroppen för vår hälsa och intellektuella utveckling. En god allsidig
grundträning krävs även för att nå elitidrott nivå i vuxenålder, vilken/vilka idrotter
barnen utöver är däremot oväsentligt.
Filosofi:
Vår filosofi är att alla ska få spela, alla ska få vara med, alla ska få möjligheten att
utvecklas från sin egen nivå. Att spela fotboll ska vara lustfyllt och roligt.
Vi satsar på bredden och på spetsen i en och samma grupp genom kollektiv träning men
med individanpassad nivå/moment.
Vi arbetar aktivt och medvetet med att alla skall på bli sedda i gruppen.
Alla barn är lika viktiga för gruppen oavsett utvecklingsnivå.
Värdegrund: Ärlighet och respekt
Vision:
Skapa glädje och trygghet i gruppen så att alla känner god gemenskap. Utveckla varje
barn efter deras bästa förmåga från den nivå som de befinner sig på idag
Mål:
Kortsiktigt mål 2 flicklag till 7-manna 2010.
Långsiktigtiga mål 1 flicklag till 11- manna år 2012, att bredden och talangerna
utvecklas tillsammans i gruppen och stannar i klubben till 2015. Att få fram 1 st spelare
till Stockholms Stadslag.
Medlemsavgift: Är dels en försäkring för spelarna men även viktigt för klubbens ekonomi.
Träning:
Vid frånvaro skall Mattias kontaktas i god tid så vi vet att träningen är genomförbar
sms 070-201 95 99.
Träningsupplägget kommer att i första hand fokusera på god grundteknik, balas &
koordination. Basen i träningen under 7 manna fotboll är teknikträning spelförståelse
tränas i första hand på matcher som under 7–manna är ett inlärningstillfälle. Ett
träningspass kan se ut enligt följande;
 Uppvärmning 20-30 minuter ( varav 10 min med boll inom begränsat område –
övningar finns klara och 10 min balans och kordinationsövningar)
 Teknik inkl. spelmoment 20-30 minuter (som följer det tema vi har för den
veckan/månaden)
 Spel 20-30 minuter (följer tema, mest smålags spel, 3-3 inom begränsat område)
Momenten kan varvas via stationsträning när tjejerna själva vet vad de ska göra.
VIKTIGT att alla barn har en egen boll hemma för att möjliggöra spontan egen
bolltrollning . Fintar, jonglera mm kan tränas.
Matcher:
Vårt mål är att alla spelare skall få spela lika många matcher.
Om en spelare inte regelbundet deltar i träningen bör hon ej heller delta i match. Detta
av två syften;
1. Rekommendationerna från Fotbollsförbundet är att spelare skall ha minst två
träningstillfällen mellan matcherna för att säkerställa utvecklingen men även ur
skaderisksynpunkt.
2. Respekt för att de lagkamrater som tränar regelbundet får belöning via
matchspel
Uppstår uppehåll i träningen så måste vi ha en öppen dialog mellan lagledning och
föräldrar angående orsaken. För de som pga andra aktiviteter inte kan delta i två
träningstillfällen i veckan är det att likställa med att individen dock är fysiskt aktiv 2
ggn/vecka och har lika rätt att delta i spel om individen deltar vid ett av
träningstillfällena. Detta skall meddelas till Lagledare.
Instruktion vid match sköts av lagledning, föräldrar uppmuntrar men står en bit ifrån.
Fokusera inte på resultatet utan hitta en sak som ert barn gjort bra och beröm.
Föräldrar:
vi behöver all hjälp vi kan få av dig förälder som har lusten att vara med under de
premisser som vi ovan nämnt. Vi hoppas på frivilliga om inte kommer uppgifterna att
delas ut och vi roterar så alla är med och hjälper till.
Ledar stab: Peter Liljegren är huvudtränare
Michaela & Caroline Dahlin samt Kenneth Hellberg är andretränare.
Mattias Staaf är Lagledare och tar i första hand all kommunikation med föräldrarna,
andra lag, klubben inkl. närvarorapportering till kommunen
Anki Staaf är kassör
Caroline & Michaela Dahlin är ansvariga för evenemang som t.ex avslutningar,
myskvällar m.m.
Vi behöver hjälp med sponsoransvarig som kan hjälpa till att ”ragga” sponsorer.
Kommunikation: all kommunikation mellan tränare och spelare ska vara rak och tydlig och direkt
riktad till individen/gruppen.
All kommunikation mellan tränare och föräldrar sker vid sidan av gruppen eller via
telefon /mail – aldrig inför barnet/barnen.
Information: Generell information om träning, match mm finns på klubbens hemsida/lagsidan.
Övrig:
Om det är någon förälder som vill vara med och hjälpa till så kontakta mig
(Mattias) – tänk på att det är för barnens skull vi gör det här!
Vår verksamhet är helt ideell och ingen av oss får någon som helst ekonomisk
kompensation. Då vi alla är mitt uppe i karriärer, byggprojekt och har flera barn är det
viktigt att vi fördelar arbetsuppgifterna mellan oss fotbollsföräldrar.
Med vänliga hälsningar
Ledarna i Vallentuna Damfotboll F99/00
Download