få fler att spela fotboll längre!

Få fler att börja spela fotboll
– få fler att spela fotboll
längre!
Vilka är vi?






Kent Sundelin, Upplands FF
Anders Fredlund, Storvreta IK
Pugh Pettersson, ESK
Leif Johansson, UFF/BUU
Johanna Johansson, BKV Norrtälje
Anneli Larsson, Skyttorps IF
Hårdare konkurrens
Skola
Andra idrotter/aktiviteter
Dator/TV-spel
Droger
Flera komplexa utmaningar!

Hinder – kortsiktiga och långsiktiga

Möjliga lösningar
Hinder









Alltför många flickor slutar att spela fotboll,
främst vid 15-16 års ålder.
Svårt att ta in ”nya” spelare ju längre upp i
åldrarna de kommer.
Konflikt mellan bredd och elit.
Tidig specialisering av en idrott – tex skolornas
idrottsinriktningar.
Barn/ungdomar har svårt att ta motgångar – vid
tex fysisk utveckling.
Spelare, i allt yngre åldrar, lämnar sina
moderklubbar för att spela i ett ”bättre” lag →
utarmning av mindre klubbar.
Många aktiviteter på en gång.
Frånvaro av föräldraengagemang – positiva
föräldrar.
Ledarens roll!
Möjliga lösningar



Rekrytera fler kvinnliga ledare. Företrädesvis med
invandrarbakgrund.
Sammandrag längre upp i åldrarna.
Mer flexibelt regelverk för barn- och
ungdomsfotboll
- Ex: tillåta dubbelt medlemskap → en spelare kan
spela i två föreningar



Ge möjlighet till förutsättningslös träning
Ge möjlighet att låta flickor och pojkar träna
tillsammans i större utsträckning
Införa en tränar-/ledarlicens för barn- och
ungdomsledare.
Ödmjuk inställning till utövning
av andra aktiviteter och
intressen – samarbete med
andra föreningar och
organisationer.
Att spela fotboll är kul, men…….
Varför och för vem?