TillägsavtalBif

advertisement
Spelarkontrakt
Detta avtal är ett tilläggsavtal till det ”Avtal för spelare” som varje spelare i
Brickebackens IF A-lag i Innebandy ska ha undertecknat.
Brickebackens IF är en ideell förening där varken spelare eller ledare erhåller några
ersättningar. Vår gemensamma insats är en förusättning för verksamheten.
Lagets organisation består f.n. av en lagledare, en matrialförvaltare, två tränare.
Laget utser ett spelarråd som kan dels föra interna diskussioner, dels föra lagets frågor
till lagledning och tränare.
Minst en gång per säsong genomförs ett spelarmöte för att fastställa målsättning för
kommande säsong.
Som spelare förbinder jag mej att;










ställa upp på och verka för lagets målsättning.
ställa upp på vissa uppdrag i föreningen som t.ex. städning och föreningsdagar.
ställa upp på vissa aktiviteter som syftar till att samla pengar till lagkassan.
hjälpa till i seket när man inte är uttagen till match.
vara en god lagkamrat genom att stötta och uppmuntra medspelare.
ta ansvar och följa lagets regler för matrial som t.ex. matchställ.
vara beredd att hjälpa till med vissa praktiska uppgifter i laget.
visa ett allmänt gott uppförande mot lagkamrater, ledare, publik och funktionärer i
såväl den egna som andras föreningar, lag, förbund m.m.
följer Brickebacken IF:s policy angående droger och alkohol vilket bl.a. innebär
att att jag inte är påverkad i anslutning till match, träning eller andra
föreningsaktiviteter.
betala medlems- och träningsavgifter enligt gällande regler.
För spelare under 18 år skall målsman skriva under.
Örebro ……./…….. 20….
……………………………………..
Spelares underskrift
………………………………………
Målsmans underskrift
Download