PLUMP

advertisement
PLUMP
Materiel
Tre tärningar
Regler
1) Kombinera tärningarnas tal med kända räkneoperationer,
2)
3)
4)
5)
6)
7)
t.ex. 2  3  4 , 2 • 3 • 4 , 2 3 • 4 , 4(2 + 3) , 3 • 2 4
Markera detta svar på spelplanen med ett kryss.
Poäng: 1 poäng + 1 poäng för varje närliggande ruta, som är kryssad.
Om man inte kan kryssa en ledig ruta, får man en PLUMP. Poäng: - 3 poäng
Spelare med fyra plumpar är utslagen.
Spelare med flest antal poäng vinner.
Vid lika antal poäng vinner den spelare, som har minst antal plumpar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42
Spelare (namn)
1
2
3
4
Antal plumpar
Poäng
S:a poäng
Download