Plump - Learnify

advertisement
PLUMP
REGLER










Spelare nr 1 slår alla tre tärningarna samtidigt.
Du får använda: addition, subtraktion och
multiplikation för att kombinera tärningarna till ett
tal.
Det tal du väljer ringar du in på spelplanen.
Om tärningarna till exempel visar 2, 3 och 4 kan du
till exempel kombinera följande:
2+3+4=9
2+3–4=1
2 • 3 + 4 = 10
Sen är det den andra spelarens tur.
När man inte kan ringa in ett tal. Alltså när talet
redan är taget, får man en plump.
Den som fått fyra plumpar har förlorat.
SPELPLANEN
Download