Ledarskapets betydelse för sjukfrånvaron

advertisement
Ledarskap i en föränderlig
omvärld
- Att ha fokus på resultatet!
Vad är resultatet?
Wagners lag
(1835–1917)
I takt med ökat välstånd
efterfrågar människor mer välfärd
Spelplanen förändras
Vilka utmaningar måste ett ledarskapet i
välfärden hantera?
 Öka värdet av arbetet och verksamhetens resultat, genom att
- Styra, koordinera och utveckla komplext arbete
- Stärka engagemang och prestation
- Bygga hållbar organisation
Vilka är resurserna?
 budget, personal, verksamhet (teknik, strategier, strukturer,
processer och relationer)
Vilka är resurserna?
Google
Skola
Närstående
Gym
Specialistvård
Primärvård
Arbetsgivare
Coach
Patient
Förening
Tandvård
Apotek o
livsmedel
Frisör
Hjälpmedel
Källa: Bortom IT - Om hälsa i en digital tid; Institutet för framtidsstudier
Vem löser det här?
Vad krävs för att våga?
 Utforska!
 Dyrka initiativ!
 Skapa mening!
 Vara nätverkssmed
 Vara effektivitetsjägare
Kreativitet är inte något som kan
slås på med vilja,
utan snarare ett resultat av
långvarig exponering för ett
uppmuntrande och tillåtande klimat
D.Turnipseed
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards