Ledarskapets betydelse för sjukfrånvaron

advertisement
Ledarskap i en föränderlig
omvärld
- Att ha fokus på resultatet!
Vad är resultatet?
Wagners lag
(1835–1917)
I takt med ökat välstånd
efterfrågar människor mer välfärd
Spelplanen förändras
Vilka utmaningar måste ett ledarskapet i
välfärden hantera?
 Öka värdet av arbetet och verksamhetens resultat, genom att
- Styra, koordinera och utveckla komplext arbete
- Stärka engagemang och prestation
- Bygga hållbar organisation
Vilka är resurserna?
 budget, personal, verksamhet (teknik, strategier, strukturer,
processer och relationer)
Vilka är resurserna?
Google
Skola
Närstående
Gym
Specialistvård
Primärvård
Arbetsgivare
Coach
Patient
Förening
Tandvård
Apotek o
livsmedel
Frisör
Hjälpmedel
Källa: Bortom IT - Om hälsa i en digital tid; Institutet för framtidsstudier
Vem löser det här?
Vad krävs för att våga?
 Utforska!
 Dyrka initiativ!
 Skapa mening!
 Vara nätverkssmed
 Vara effektivitetsjägare
Kreativitet är inte något som kan
slås på med vilja,
utan snarare ett resultat av
långvarig exponering för ett
uppmuntrande och tillåtande klimat
D.Turnipseed
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards