Sivu 1/3 Musik Alias-regler 22.5.2008 http://www.nelostuote.fi/ruotsi

Musik Alias-regler
Sivu 1/3
Innehåll:
Spelplan,
timglas,
300 uppgiftskort,
låda för korten,
6 spelpjäser,
elektroniskt piano (du behöver 3 st AA/L6 –batterier till pianot)
Spelets mål
Musik Alias är ett roligt lagspel om musik där en lagmedlem försöker att utföra så många uppgifter som
möjligt inom en begränsad tid. Alla uppgifter i fem olika kategorier hör till området musik. Laget får flytta
framåt på spelplanen efter antalet rätt gissade uppgifter. Det lag som först kommer i mål vinner.
Förberedelser
Lägg spelplanen på bordet. Blanda korten och lägg dem i kortlådan.
När alla kort har använts blandas de på nytt. Ta fram timglaset.
Varje lag väljer en spelpjäs och placerar den på start-rutan på
spelplanen. Ta pianot och sätt in tre st AA/L6
batterier, sätt på benen på pianot och ställ det i de utstansade hålen
på spelplanen.
OBS! Använd endast alkaliska batterier i pianot, ej vanliga eller
uppladdningsbara. Byt båda batterierna samtidigt.
Spelets gång
Spelarna beslutar sinsemellan vilket lag som ska börja. (Det kan t ex vara laget som först börjar sjunga
nationalsången.) Under den första omgången använder varje lag kategorin Låttexter. Lagen får gå fram
lika många steg på spelplanen som det antal uppgifter som de har svarat rätt på. Senare i spelet avgör
rutan där spelpjäsen står vilken kategori laget ska utföra.
Laget som ska förklara utser en spelare som i denna omgång ska sjunga texten på kortet och få
lagmed-lemmarna att fylla i det saknade ordet/orden. Han tar en bunt kort från lådan, ett annat lag
vänder på timglaset och håller koll på tiden. Spelaren börjar att utföra uppgiften på det första kortet, han
håller på hela tiden tills laget har svarat rätt. Alltid när laget har svarat rätt på en uppgift läggs det
använda kortet på bordet och förklararen tar ett nytt kort och uppgiften i samma kategori. När sanden
har runnit igenom timglaset ropar de andra lagen ”Tiden är ute!”. Nu får även de andra lagen chansen
att gissa på den sista obesvarade uppgiften som laget inte har hunnit att svara på. Det lag som först
svarar rätt på den uppgiften får flytta sin spelpjäs ett steg framåt på spelplanen. Laget som hade i
uppgift att svara på spelarens agerande räknar efter hur många rätta svar de har. Laget flyttar fram så
många steg. Turen går sedan över till nästa lag.
Kategorierna
http://www.nelostuote.fi/ruotsi/musikregler.html
22.5.2008
Musik Alias-regler
Sivu 2/3
Låttexter – Spelaren som står i tur att vara förklararen i laget tar ca
5 kort från lådan. De andra lagen tar hand om tidtagningen och
vänder på timglaset. Spelaren har nu den
tid på sig som det tar för sanden att rinna genom timglaset att få sitt
lag att gissa sig till de ord (ett eller flera) som fattas i låttexten.
Förklararen sjunger de ord som finns på kortet och försöker få sitt
lag att sjunga resten av texten. (Se på Regler gällande förklaring)
När ett lag svarar rätt på de ord som fattas, får förklararen ta ett nytt
kort och börjar att sjunga låttexten som finns på detta kort. När
sanden i timglaset har runnit igenom är tiden slut.
Namn på artister och låtar – Den här kategorin innehåller namn på
både svenska och utländska artister och kända låtar. Förklararen i
laget förklarar dessa på samma sätt
som i kategorin Låttexter. Dvs. genom att t. ex sjunga en låt som
artisten förknippas med eller genom att nynna melodin till låten
(utan att avslöja själva namnet på låten).
Skådespelaruppgifter – Denna kategori skiljer sig från de två
ovannämnda i och med att förklararen inte får säga något när
han/hon ska visa med gester vad som står på kortet.
Han/hon får nynna eller med andra ljud försöka förklara. Spelaren
försöker klara av så många skådespelaruppgifter som möjligt under
tiden som sanden rinner i timglaset; han/hon tar ett nytt kort då en
uppgift har klarats av.
Spela pianot– I den här kategorin behövs pianot som följer med i
spelet. På kortet finns låtens namn och siffror som motsvarar
tangenterna på pianot. Mellanrum mellan siffrorna markerar paus.
Ju större mellanrum, desto längre paus. Strecket mellan siffrorna
markerar att “noterna” spelas ihop utan paus.
Obs! När denna kategori spelas används inte timglaset.
Pianospelaren spelar melodin först en gång och om laget gissar rätt
(de får bara svara en gång så laget måste komma överens om
svaret), får de flytta sin spelpjäs fyra steg framåt. Om laget svarar
fel, får han spela den en gång till och laget får svara ytterligare en
gång. Om svaret är rätt, får laget flytta sin spelpjäs 2 steg framåt på
spelplanen. Om laget svarar fel även den andra gången spelas
låten inte en tredje gång utan nu får de andra lagen försöka gissa.
Det lag som snabbast svarar rätt får flytta sin spelpjäs ett steg
framåt. Om inget lag lag svarar rätt fortsätter spelet och turen går till
nästa lag. Om laget som spelade inte klarade uppgiften måste de
flytta sin spelpjäs ett steg bakåt på spelplanen. Efter detta går turen
till nästa lag.
Musikfrågor – Denna kategori innehåller frågor om musik.
Förklararen får försöka att hjälpa sitt lag genom att ge ledtrådar,
sjunga, spela teater osv. såsom i de första
kategorierna. Om laget svarar rätt på frågan, tar förklararen ett nytt
kort och fortsätter tills sanden har runnit genom timglaset.
Endast de exakt rätta svaren godkänns
Svaret ska sägas exakt i dess rätta form. Om t.ex. artisten i fråga är Elvis Presley, räcker det inte bara
med Elvis, utan laget måste också säga artistens efternamn. Likaså, om ett ord på kortet är ”notklav”
räcker det inte med att laget säger ”klav”. Svaren måste alltså vara exakt lika som de står på korten.
Detta gäller alla kategorier.
http://www.nelostuote.fi/ruotsi/musikregler.html
22.5.2008
Musik Alias-regler
Sivu 3/3
Regler gällande förklaring
Ingen del av det ord, namn eller text som finns på kortet får användas vid förklaringen, inte heller ett ord
som har samma stam. T ex. ordet ”taktpinne” får inte förklaras genom att säga ”en sådan pinne man
visar takten med”. Ett godkänt sätt att förklara detta ord skulle kunna vara ”Det föremål som en
kapellmästare håller i sin hand”.
T ex. ordet musiker får inte heller förklaras genom att säga ”en person som musicerar”, pga. att orden
musiker och musicera har samma stamord, musik.
Speciellt i samband med sammansatta ord händer det ofta att laget som svarar säger ordet till hälften
rätt. T ex. när förklararen försöker få fram ordet ”notpapper”, säger laget ”not”. Nu får förklararen avslöja
att detta var rätt men att det fortfarande fattas något i slutet av ordet. Alla delar av ordet/texten/ namnet
som laget därefter svarar kan förklararen använda när han/hon förklarar uppgiften. På motsvarande sätt
om ordet på kortet är ”bas” och laget säger ”kontrabas”, får förklararen hjälpa till genom att säga ”bara
slutdelen av ordet”.
Man får inte heller använda ett främmande språk vid förklaring av uppgifter om man inte bestämmer det
innan spelet börjar eller om uppgiften inte kräver det.
I kategorin Spela pianot ska de svarande spelarna i laget tillsammans bestämma svaret på låten innan
någon i laget svarar eftersom svaret måste vara exakt som det står på kortet.
Rätten att “råna” det sista svaret gäller för alla andra kategorier förutom Spela pianot till vilket det hör
speciella regler.
Att ”passa” uppgifter
När ett ord känns för svårt att förklara, kan förklararen låta bli att förklara det. Då ”passar” laget den
uppgiften. Förklararen tar ett nytt kort och fortsätter. Ibland kan det löna sig att passa men för detta
måste man dock betala ett minussteg.
Om förklararen gör ett fel vid förklaringen av uppgifter, godkänns inte den uppgiften och laget bestraffas
med ett minussteg. Om laget t ex. har svarat rätt på sex uppgifter, men förklararen inte följt reglerna vid
förklaring av två uppgifter, får laget flytta sin spelpjäs 6 minus 2 steg, dvs. 4 steg framåt på spelplanen.
De andra lagen ska alltså vara uppmärksamma!
Vinnaren
Vinnaren är det lag som först kommer till mål. Om spelarna vill fortsätta spelet, kan man naturligtvis ta
en ny omgång. Lycka till!
Sammanfattning av reglerna
Lagen förklarar turvis. Förklararen i lagen byts i varje omgång.
Antal rätta svar = antal steg framåt på spelplanen. När man spelar pianot, får man flytta sin
spelpjäs 4 steg framåt om svaret är rätt efter att laget har hört stycket en gång och 2 steg om
svaret är rätt efter att laget har hört den en gång till. Om laget inte svarar rätt på låten ska det
flytta sin spelpjäs ett steg bakåt på spelplanen.
Fel vid förklaringar och att passa ord = minussteg.
Rutan där lagets spelpjäs finns anger kategorin.
Spela pianot och Skådespelaruppgifter är kategorier där förklararen inte säger någonting utan
förklarar uppgifterna på annat sätt.
Det första laget i mål vinner.
http://www.nelostuote.fi/ruotsi/musikregler.html
22.5.2008