ett äpple

advertisement
Lär dig franska à la memory
Med hjälp kort/lappar kan du på ett aktivt sätt öva och förhöra olika moment i din
språkinlärning. Denna fil innehåller instruktioner och mallar för kort/lappar i några olika
storlekar. Du kan skriva ut dem och sedan klippa, eller klippa direkt i papper med mallarna
som utgångspunkt.
De minsta korten lämpar sig bäst för skrivna ord. Antingen bara på ena sidan eller båda
sidorna. Väljer du att skriva på båda kan det vara bra om pappret är lite tjockare. Tips – när du
tillverkar dina kort kan du använda färgade papper och/eller färgade pennor.
Låt oss säga att du ska lära dig 10 nya ord, glosor. Du kan med hjälp av ”memorykort” träna
in dem på följande sätt. Kanske kan du komma på egna sätt att använda öva med kort?
Alternativ 1
Klipp 10 kort, en för varje ord. Skriv det franska ordet på kortets ena sidan och det svenska
ordet på andra sidan. Samla korten i en bunt med de franska orden uppåt och håll dem i din
ena hand. Titta på det franska ordet och säg högt för dig själv. (Naturligtvis med så bra uttal
som möjligt.) Säg sedan, också högt för dig själv, ordet på svenska. Vänd därefter kortet och
se efter om du sade rätt ord. Om du hade fel upprepar du processen med att säga ordet först på
franska och sedan på svenska. Gå sedan vidare med nästa kort. För att lära dig orden bör du
öva dem 4-6 tillfällen per vecka, 2-3 omgångar per övningstillfälle. Dessa kort är bra att
använda för att förhöra sig själv eller för att bli förhörd av någon annan.
Ex.
framsida
une
pomme
baksida
ett
äpple
OBS! När du lär dig substantiv, glöm inte att skriva un/une (le/la) på kortet också!
Alternativ 2
Ett annat övningssätt är att ha två kort för varje ord/glosa. Ett kort med ordet på franska och
ett annat med ordet på svenska. Korten ska sedan helt enkelt paras ihop, franska – svenska.
Du kan lägga alla kort huller om buller på ett bord och para ihop dem genom att lägga paren s
a s i en spalt. Ditt facit blir att du med liten text på det svenska kortets baksida har skrivit
ordet på franska. När du har placerat alla kort i spalten vänder du helt enkelt på det svenska
kortet och ser om du har gjort rätt. Du kan också kontrollera med hjälp av din lärobok.
Ex.
kort 1
kort 2
ett
äpple
une
pomme
Alternativ 3
Detta alternativ bygger på att du tycker om att rita, teckna eller arbeta vid datorn. Du arbetar
helt enkelt med bilder istället för det svenska ordet. Det behövs två kort för varje ord, ett med
ordet på franska och ett med en bild som föreställer ordet, eller något som du tydligt kan
förknippa med ordet.
Ex.
kort 1
kort 2
une
pomme
Om du ritar/tecknar gör du bilden för hand på kortet, med blyerts eller färgpennor. Arbetar du
vid datorn kan du t ex använda dig av alla de bilder som finns i clipart. Du skapar ditt
dokument med två spalter, en med orden på franska och en med bilderna, sedan skriver du
bara ut dokumentet och klipper isär korten. För att kunna rätta dig själv kan du även här
skriva det franska ordet på baksidan av bildkortet.
Bonne chance!
Download