Talang förväxlas ofta med fysisk mognad

advertisement
”Talang förväxlas ofta med fysisk mognad”
Ett av problemen inom svensk fotboll, troligtvis
den största frågan att lösa är hur vi får fler
fotbollsspelare att spela längre. Som det ser ut nu
så halveras antalet killar inom ungdomsfotbollen
mellan 15-20 års ålder, siffrorna för tjejerna är än
mer negativa.
Ex. på utvecklingskurva för två fotbollsspelare i samma lag.
Ett delproblem i svaret på den frågan är att talang
ofta förväxlas med fysisk mognad. Många är vi
som tror oss ”upptäckt” en kommande
världsstjärna i unga år. Detta dilemma är inte bara
vanligt i den lilla föreningen utan även en svår nöt
att knäcka inom SvFF. Statistik visar att 8 av 10
spelare i pojk- och ungdomslandslagen är födda
under första halvåret, medan det i A-landslaget är
jämnt fördelat.
Alla barn är unika. Barn växer och mognar i olika takt såväl vad det gäller fysiskt och psykiskt. Detta gäller
även barn som spelar fotboll, olika grader av mognad ses även när det kommer till olika tekniska och
taktiska moment som ingår i spelet.
Med detta i åtanke och med ovanstående diagram till hjälp, kan vi ställa oss några frågor som vi som
spelare, ledare och förälder bör besvara.
- Har Spelare 2 (S2) motivation nog att fortsätta vid tidig ålder när ”skillnaden” mot Spelare 1 (S1) är som
störst? Vi i Borens IK tycker att det är viktigt med information och utbildning om att barns utveckling skiljer
sig åt från spelare till spelare. Genom information kanske vi kan ”lugna” de minst utvecklade för dagen.
- Får S2 samma möjligheter vid samma tidpunkt att utvecklas som S1 i början av sin förhoppningsvis långa
karriär? Vi i Borens IK ser alla barn lika mycket och ger t ex alla lika mycket speltid upp till och med 11manna fotboll.
- Vad händer vid punkt C när S2 är på väg att passera S1 i utvecklingen? Hur motverkar vi att S1 inte tappar
lusten för fotbollen då? Förmodligen en mycket svår uppgift att lösa, men återigen så är informationen
viktig och att se till individens bästa. Med rätt inställning och motivation så har S1 en lång fotbollskarriär
framför sig.
Vidare visar studier på att 1 av 1000 når nationell elitnivå (läs, i fotboll Superettan och Allsvenskan) och
bara 1 av 250 000 når yttersta världselit. Om vi leker med tanken att det är S2 som är den promille som når
Allsvenskan, så undrar vi. Vem i detta avlånga land skulle kunna se detta vid punkt B?
Hur får vi då fler fotbollsspelare att spela längre? En fråga som såklart har ett multifaktoriellt svar, men vi
kan väl börja med att sprida likvärdig information och besvara ovanstående frågor.
Referenser
Fotbollens Spela, Lek och Lär
Effektiv Idrottsträning – rörelse i teori & praktik
Spelarutveckling – ett helhetsperspektiv
Talangutveckling – motiverad och målinriktad träning för barn och ungdom
Topp & Bredd – att ledas genom att bli sedd
Med vänliga fotbollshälsningar Borens IK
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards