DagordningProtokoll

advertisement















Tidigare säsong
Medlemsavgift
Nya spelare
Kommande träningsmatcher
Komma i tid
Spelsystem
Kläder
Kallelser
SMS slinga
Hemmamatcher – fika
Ekonomi/försäljning
Hemsida/bilder/Facebook
Föräldrarnas budord
Ansvariga
Vad tycker ni
Dagordning Vik P08:1 2015-04-29
Page 1














Tidigare säsong
o Roligt att träna barnen, de gör stora framsteg. Vi ställer upp så länge våra barn tycker att det är
roligt med fotboll.
Medlemsavgift
o Det är viktigt att ni betalar medlemsavgiften i tid. Detta för att killarna är försäkrade via
klubben. Skulle olyckan vara framme vid en träning så är ni inte försäkrade av klubben.
o Har man inte betalat avgiften får man inte delta på cuper/matcher mm.
Nya spelare
o Vi har nya killar i laget. Oscar Bylund. Vi är i dagsläget 19 spelare, ytterligare en på ingång.
o Vi håller oss till ca 20 spelare för hållbar struktur m.m.
Kommande träningsmatcher 5 mot 5, någon ansvarig som anmäler till matcher.
o Vi har som mål att anmäla killarna till så många träningsmatcher som möjligt. Vi kommer att
anordna poolspel som föregående år. Vi är anmälda till ett poolspel i maj. Utskick gällande
detta kommer inom kort.
o Om det är någon som har en domarutbildning och vill döma matcher får ni gärna säga till.
Detta för att spara pengar till laget.
Komma i tid
o När vi har samling på utsatt tid vill vi att era killar är ombytta och klara till den tidpunkten.
Detta för att vi ska kunna få ut så mycket som möjligt av tiden.
Spelsystem
o Triangelmodellen, Barcelonas spelsystem. (5 mot 5, tidigare 5 manna)
Kläder (Klubbprofil bladet, delades ut vid mötet till Kent (Ethans pappa som är materialansvarig)
o Vi har önskemål om att köpa in Träningsställ/dräkter till barnen, detta ser vi över.
Kallelser
o Ni Måste svara på kallelserna som skickas ut. Kan ni inte medverka så svarar ni ”Kommer
inte”. Detta är oerhört viktigt!
SMS slinga
o Detta vill vi använda vid direktkommunikation, ex. när någon inte kan komma på en
träning/match eller när vi ledare gör en sista minuten ändring etc.
Hemmamatcher - fika
o Vid varje hemmamatch vi har så kommer vi att sälja fika. Detta för att öka på lagkassan. Sara
(Gordons mamma) kommer att vara fikaansvarig
Ekonomi/Försäljning (Totalt i lagkassan ca 3500: - exkl. det vi får från Kanslit (1500:- denna säsong).
o För att driva ett lag framåt med matcher, utrustning, cuper och dyl. krävs god ekonomi.
o Målet är att komma igång med någon form av försäljning/kakor/kläder/påsar etc. Förlag från er
föräldrar? Önskar er hjälp med detta, att någon tar tag i detta och som tar fram förslag på vad
vi kan sälja etc.
o Sponsorer skulle vara toppen. Känner ni till möjliga sponsorer så kan vi göra reklam för dessa
på flera sätt, t.ex. en flagga/banner/profilert tält etc. som vi har med oss vid varje match
möjligen träningar etc (Vi tar vad vi kan få, vattenflaskor, pengar, material etc).
Hemsida/bilder/Facebook
o Vad tycker ni föräldrar om att starta en sluten Facebook grupp där vi kommer att bjuda er
föräldrar att vara med. Detta för att snabbt kunna kommunicera mellan varandra. Lägga upp
bilder från matcher/träningar/diskussinsgrupp etc. Denna Facebook grupp kommer INTE
ersätta laget.se, den blir mer som ett komplement.
Föräldrarnas 10 budord
o Finns under dokument på laget.se (Delades ut vid mötet, Gulsvarta Bladet)
Ansvariga
o Om det är någon som vill ha någon form av ansvar i laget så är vi tacksamma. Hör av er till
oss.
o Fördelningen är som sådan idag:
o David och Elias Huvudtränare,
o Mathias assisterande
o Kenth assiterande och Materialansvarig
o Jakob assisterande.
o Behövs en assisterande ledare till och nedan roller.
1. Kassör - Sammanställa och hålla ordning på lagets ekonomi
2. Försäljningsansvarig - Ansvara för all försäljning så vi får in pengar till laget
3. Cup/matchansvarig - Skicka ut och ta in anmälningar för kommande aktiviteter.
Dagordning Vik P08:1 2015-04-29
Page 2
Download