Anteckningar Föräldramöte SSK P09

advertisement
Anteckningar Föräldramöte SSK P09 2017-04-24
Viktigt för oss i Sandåkern: värdegrund, Genom Glädje och Engagemang formar vi
Tillsammans vår förening!
Utvecklingsmodellen gås igenom:
Rörelseglädje
Grundläggande motoriska färdigheter
Svensson modellen gås igenom: människan och
atleten utvecklas först och sedan sportspecifika
kunskaper.
Träningsupplägg presenteras:
Om det är få ledare på träningen är det bra om
någon förälder kan hoppa in och hjälpa till.
Svårt att få barnen att ta det lugnt och lyssna under
träningarna vilket måste arbetas på. Föräldrar
uppmanas att prata med sina barn om vikten att
lyssna vid genomgångar och inte slamsa och störa
resten av gruppen. OM någon förälder ser att ens
eget barn inte klarar av att uppföra sig så är det
okey att komma ned på planen och korrigera sitt
barn alternativt ta det i direkt anslutning efter
träning. Ledarna kommer att tydligt markera mot
barnen att det inte är okey att slamsa och störa
genom att meddela att om de inte skärper sig kan
de få sitta på sidan under en övning så att den kan
genomföras ordentligt.
Igenkänning på träningarna för att skapa struktur;
det vill säga skapa rutiner och inte helt nya saker.
Målbild i denna ålder är att kunna passa
medspelare, genomföra en mot en situation, ha
bollkontroll i anfallsspel.
Organisation inom laget
37 spelare
11 ledare
Föräldragrupp:
Ida Folkesson
Andreas Åberg
Torbjörn Danielsson
Jenny Tinderfjäll?
Sektionsrepresentant:
Magnus Bäckmark
Fikaansvarig
Fikalista upprättas inom föräldragruppen och det rullas inom laget där alla ansvarar för att
baka, sälja enligt lista.
Ekonomiansvarig – Genomför uppföljning av P09 inkomster, saldo gentemot föreningen.
Oklart vem som skall ansvara för detta!? Martin Wiklund tar det tills vidare.
Föreningsavgifter:
Medlemsavgift 200 (familj 300kr)
Träningsavgift 500kr
Sektionsavgift 2017 0kr
Föreningsarbeten restaurangchansen /
Noliaparkering (ej 2017)
Laget aktiviteter 2017
Inköp av träningskläder (T-shirt, shorts, tröja, två par strumpor, overall ) kostnad ca 1000kr
och alla uppmanas att försöka fixa sponsorer så att vi kan sänka kostnaden för kläderna.
Matchtröjorna fås från föreningen och inget sponsortryck på detta.
Träningar: onsdag 1700-1800 och lördagar 0900-1000 Grubbe konstgräs
Matcher: två lag anmälda till seriespel i sammandragsform
28/5 MSK arena
4/6
Bullmark stadium
11/6 Grubbevallen
25/6 Grubbevallen
Varje lag spelar två matcher var så fyra matcher totalt per sammandrag. Kallelse skickas ut
och alla anmäler sig och fördelas på de fyra matcherna. Om det är få spelare anmälda kan
det bli två matcher för några den helgen.
Sponsorer efterfrågas i syfte att minska priset på inköp av träningskläder. Vanlig sponsring ca
4000-10000kr för tryck plus kostnad för trycket!
Varje spelare medför egen boll storlek tre till träning samt vattenflaska i syfte att ha
tillräckligt många bollar samt att ledarna inte skall behöva släpa utrustningen till och från
träningen.
Cuper: Genomförandeidén är att delta i en till tre cuper under säsongen ex. Umeå
fotbollsfestival slutet på juli, Sävarcupen, Bullmarkcupen, Umeå cupen, Spölandscupen osv.
Samma rutin gäller inför cuper som inför sammandrag och den kommer att skickas ut i tidigt
skede för att kontrollera i grova drag hur många som tror sig ha möjlighet att delta för att
kunna anmäla rätt antal mängd lag.
Träningarna börjar från och med vecka 17 onsdag på Grubbevallen!
Laghemsidan på Sportsadmin kommer fortsatt att vara forumet för lagets officella händelser
kallelser till träningar, matcher, information osv.
För att underlätta kommunikation inom laget utöver hemsidan så kommer annat forum att
upprättas på Facebook alternativt Sportswik. Mer info kommer om detta senare!
Rekrytering i form av informationsblad kommer att sättas upp på skolor.
Download