Den egna berättelsen

advertisement
Den egna berättelsen
– om psykisk ohälsa och migration
Genom projektet vill vi
• bryta fördomarna kring psykisk ohälsa
• minska risken för stigmatisering
• förenkla integrationen
Bakgrunden till projektet
• Förhöjd risk
• Representation
• Kompetenshöjande
Samma metod, samma koncept, vissa justeringar
• Samverkanspartner
• Utmaningar och möjligheter i projektet
• Tre projektår
• Efter projekttiden
www.hjarnkoll.se
[email protected]
Download