Värme och kyla - Vetenskapens Hus

advertisement
Värme och kyla
Skolprogram i fysik för gymnasiet
Med IR-kameror utforskar eleverna värmestrålningen från föremål vid tryckförändringar, avdunstning,
friktion och värmeledning.
Bilder tagna med en av våra värmekameror
Teori och laboration
Vi arbetar med värmekameror genom ett upplägg med olika stationer där ett eller flera begrepp
fördjupas. Besöket inleds med en demonstration av hur värmekamerorna fungerar och hur de
används. Stationerna “Tryck och Faser” samt “Friktion” syftar till att koppla ihop värme med andra
fysikaliska fenomen. Detta för att få eleverna att koppla till värme i olika situationer, där samband
mellan värme samt fasövergångar, tryckändringar och friktion studeras. Vid stationen "Värmetransport” får eleverna titta på strålning, konvektion och värmeledning. Värmekameran har en
förmåga att visualisera det som tidigare mer teoretiskt behandlats. I stationen “Upptäck värmestrålning” får eleverna helt fritt ta bilder på värmestrålning de hittar i omgivningen.
Anknytning till ämnes
Fysik 1a samt 1b1: Arbete, effekt, potentiell energi och rörelseenergi för att beskriva olika
energiformer: mekanisk, termisk. Termisk energi: inre energi, värmekapacitet, värmetransport,
temperatur och fasomvandlingar. Orientering om elektromagnetisk strålning. Tillämpningar inom
medicin och teknik. Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera
hypoteser, teorier och modeller.
Fysik 2: Våg- och partikelbeskrivning av elektromagnetisk strålning. Orientering om
elektromagnetiska vågors utbredning. Fysikaliska principer bakom tekniska tillämpningar för
kommunikation och detektering.
Inför besöket bör eleverna vara bekanta med begreppen värme och temperatur och hur de förhåller
sig till varandra. Besöket tar 90 minuter och utförs med max 32 elever.
Kontakt: [email protected] Välkommen att boka besök!
FY_Värme och kyla_gy_26verF
www.vetenskapenshus.se
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards