Hemtenta: Naturens krafter
Den här hemtentan ska vara inlämnad senast 1/4 kl 24.00. Om den inte har kommit in då så får du göra
ett vanligt prov istället.
1. Vilka fyra naturkrafter finns det?
2. Ge exempel på friktion man vill undvika.
3. Ge exempel på när vi vill ha friktion.
4. I vardagligt tal säger man att centrifugalkraften slungar en utåt. Men det finns ingen utåtriktad kraft
som heter centrifugalkraft. Förklara!
5. Vad behövs för att ett föremål ska minska sin hastighet?
6. Vad behövs för att ett föremål ska öka sin hastighet?
7. Vad behövs för att ett föremål ska ändra riktning?
8. Beskriv med egna ord hur man kan ”tillverka” ström.
9. Rita hur ljusstrålar bryts i en konvex (tjockast på mitten) lins.