Fysikprov Inför provet om kraft och rörelse kan du träna på

advertisement
Fysikprov
Inför provet om kraft och rörelse kan du träna på:
 Känna till olika sorters krafter
 Kunna rita kraftpilar i några enkla situationer
 Veta vad som menas med tyngdpunkt
 Kunna ge exempel på när det är bra med stor eller liten
friktion
 Rita en linje hur ett föremål rör sig t ex en värmeljushållare
som Helena knuffar till
 I undersökningar: Jämföra resultat och se likheter och
skillnader och vad de kan bero på
 Ge förslag som kan förbättra undersökningen
 Begrepp att träna på:
balans
jämvikt
accelerera
fart
friktion
hastighet
kraft
tyngdpunkt
tyngdkraft/dragningskraft/gravitationskraft
Download