Instuderingsfrågor

advertisement
Instuderingsfrågor
1. Vad menas med a) likformig rörelse b) accelererad rörelse c) retarderad rörelse?
2. Allan åker 60 km på två timmar med sin moped. Vilken är hans medelhastighet?
3. En astronaut på månen släpper en fågelfjäder och en månsten samtidigt från samma höjd.
Vilket av föremålen kommer först till marken?
4. Du släpper en stor sten och en mindre sten samtidigt från samma höjd. Vilken av stenarna
kommer först till marken?
5. Du släpper ett löv och en stenkula samtidigt från samma höjd. a) Vilket av föremålen
kommer först till marken? b) Varför?
6. Vad menas med acceleration?
7. Vilken är accelerationen vid fritt fall?
8. Vad menas med tryck?
9. Vilken är enheten för tryck?
10. Ge exempel på tillfällen då man vill minska arean för att få ett stort tryck?
11. Ge exempel på tillfällen då man vill öka arean för att få ett litet tryck?
12. Hur stort blir trycket under ett föremål som väger 5 kg och har bottenarean 2 cm2?
13. Varför har vi ett lufttryck vid jordytan?
14. Hur förändras lufttrycket om du klättrar uppför ett berg? Varför?
15. Vad kallas ett instrument som vi mäter lufttryck med?
16. Vilken enhet används vanligen för att mäta lufttryck?
17. Hur högt är normalt lufttryck vid havsytan?
18. Vad menas med a) övertryck b) undertryck?
19. Ge exempel på situationer där vi har a) övertryck b) undertryck.
20. Varför krymper en ballong när den kyls ner?
21. Hur lyder mekanikens gyllene regel?
22. Vilka två slags enkla maskiner har vi?
23. Ge exempel på a) hävstänger b) lutande plan?
24. Varför används enkla maskiner?
FACIT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
a) Samma hastighet och riktning b) hastigheten ökar c) hastigheten minskar
medelhastigheten = sträcka/tid = 60 km/2 h = 30 km/h
Samtidigt
Samtidigt
a) Stenkulan b) lövet bromsas av luftmotståndet
Hastighetsökningen per sekund
Ca 10 m/s2
Kraft fördelad på en yta
Pascal (=N/m2)
Spikar, yxor, nålar
När man är ute på tunn is, djup snö (skidor, snöskor)
5 kg – 50 N, Tryck = kraft/area = 50 N/2 cm2 = 25 Pa
För att luftens tyngd ger upphov till ett tryck
Lufttrycket minskar, för att vi har mindre luft ovanför oss
Barometer
Hektopascal, hPa
1013 hPa
a) när trycket är högre än lufttrycket b) när trycket är lägre än lufttrycket
a) gasflaskor, sprayflaskor, ballonger b) vacuumförpackningar
Luftmolekylernas hastighet sjunker och då kolliderar de inte lika kraftigt med ballongens
insida
Det man vinner i kraft förlorar man i väg
hävstänger och lutande plan
a) spett, tänger, sax, gungbräda, block och talja b) ramp, skruv, kil, yxa, kniv, serpentinvägar
De förstärker kraften
Download