Diagnos för Ma 2a (97817)

advertisement
Förkunskapstest inför Matematik 2a
Hjälpmedel: Formelblad
(OBS! ANVÄND INGEN RÄKNARE)
Rekommendation: För att ha en bra grund inför dina studier i Matematik 2a
så bör ni klara av de flesta uppgifterna. Facit finns i slutet.
1. Beräkna
2. Beräkna och svara i potensform
3. Vilket tal är 9 hundradelar större än 4 ⋅ 10−2 ?
4. I en rätvinklig triangel är den längsta sidan 10 cm. Den kortaste sidan
är 6 cm. Hur lång är den tredje sidan?
5.
6. Punkterna (1,5), (-6,5) och (1,-1) är tre hörn i en rektangel. Vilka
koordinater har det fjärde hörnet?
7. Ett tal multipliceras med 11. Om vi därefter subtraherar den
beräknade produkten med 150 får vi 290. Vilket är talet?
8. För ett fönster gäller att bredden är 80 cm. Höjden är 25% mindre än
bredden. Ar fönstrets area större än 0,5 m? Redovisa ditt svar!
9. En torsdag kl. 21.00 går en frysbox sönder. Temperaturen ökar enligt
formeln
𝑡 = 0,6𝑥 − 15
där t är temperaturen i oC och x är tiden i timmar.
a) Då temperaturen är -3 oC utlöses ett larm. Vid vilket slag utlöses
larmet?
b) Förklara vad formeln 𝑡 = 0,6𝑥 − 15.
10.
11.
Ett företag har tio personer anställda. De är 60, 45, 30, 35, 40, 20,
45, 30, 35 och 45 år gamla.
a) Beräkna medelvärdet av de anställdas ålder.
b) Beräkna medianen för de anställdas ålder.
c) Vad är typvärdet?
Facit
1. a) 6 b) 17 c) 19
2. a) 711 b) 1 000 000
3. 0,13
4. 8 cm
5. a) 4𝑥 + 6 b) 𝑥 = 7
6. (-6, -1)
7. 40
8. Nej, 0,48 m.
9. a) fredag kl. 17.00
b) från början är temperaturen -15 oC sedan ökar temperaturen med 0,6 oC per
timme.
10. 57
11. a) 38,5 b) 37,5 c) 45
Download