Elteknik 7,5 högskolepoäng

advertisement
Elteknik
Provmoment:
Ladokkod:
Tentamen ges för:
7,5 högskolepoäng
Tentamen
41N04B
En1
Namn:
(Ifylles av student)
Personnummer:
(Ifylles av student)
Tentamensdatum:
Tid:
20120829
14.00-18.00
Hjälpmedel:
Kalkylator, Skrivmaterial, Tabeller och Formler.
Totalt antal poäng på tentamen:
För att få respektive betyg krävs:
35 p
U<14p 3=14-20p 4=21-27p 5= 28-35p
Allmänna anvisningar:
Omotiverade eller oläsliga lösningar ger noll(0) poäng
Skriv tydligt och använd nytt pappersark för varje ny uppgift.
Rättningstiden är som längst tre veckor
Viktigt! Glöm inte att skriva namn på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Leif Näslund, LNA / BO Ohlsson
0708-194902 / 0739-284705
Tentamen i Elteknik, 2012-08-29, för En11
1
a.) Beräkna spänningen vc i figuren. (3p)
b.) Vad innebär begreppet maskanalys? (1p)
c.) Vad stor ström flyter genom 4V spänningskällan? (1p)
2
En operationsförstärkare är kopplad enligt nästa sida.
a.) Beräkna uout(t) för kretsen. (3p)
b.) Varför kallas detta för summatorkoppling? (1p)
c.) Vilken vinkelfrekvens har signalerna u1 och u2? (1p)
u1(t) = 3,0 sin(2000t) V
u2(t) = 4,0 sin(2000t) V
U3 = 5,0 V
R1= 10 kΩ, R2=20 kΩ, R3=R4=40 kΩ
Se figur nästa sida!
3
En elektrisk motor kan beskrivas som en resistans seriekopplad med en induktor.
Motorn ansluts till 230 V och förbrukar en ström på 4,5 A. En watt-meter, som inte
mäter någon reaktiv effekt, visar 800 W.
a.)
b.)
c.)
d.)
Hur stor är den aktiva effekten i dammsugarmotorn? (1p)
Hur stor är den skenbara effekten? (1p)
Hur stor är den reaktiva effekten? (1p)
Hur stor är effektfaktorn? (2p)
4
En elektrisk krets består av två parallellkopplade resistorer i serie med ytterligare en
resistor. En av de två parallellkopplade resistorerna har värdet 570 Ω. Den sista, seriekopplade, resistorn har en resistans på 1kΩ.
a.) Vilket värde har den andra parallellkopplade resistorn om resistansen över de båda
parallellkopplade resistorerna är 460 Ω. (1p)
b.) Vilken resistans har hela kretsen? (1p)
c.) Om man ansluter en växelspänning med effektivvärdet 12 V till kretsen, vad blir då
effektutvecklingen i de parallellkopplade resistorerna? (1p)
d.) Vad blir växelströmmens i kretsen toppvärde (amplitud)? (2p)
5
En elektrisk krets består av en resistor, en spole och en kondensator i seriekoppling.
Resistorn har en resistans som är 1,2 kΩ. Spolens reaktans är 330 Ω och kondensatorns
reaktans är 50 % av resistorns resistans.
a.) Rita en impedanstriangel som visar förhållandet mellan resistansen och den resulterande
reaktansen. (2p)
b.) Hur stor är kretsens totala impedans? (2p)
c.) Om man väljer en kondensator med hälften så stor kapacitans, hur stor blir då hela
kretsens impedans? (1p)
Ange rätt enhet (sort) i dina svar. Alla värden i uppgiften är effektivvärden.
6.
a) En synkronmotor håller varvtalet 1500 rpm vid 50 Hz. Beräkna dess varvtal
vid 60 Hz. (1p)
b) En asynkronmotor har i märkdrift varvtalet 970 rpm. Bestäm dess poltal och beräkna
eftersläpningen. (2p)
c) Beräkna den ström som en 1-fas asynkronmotor på 800 [W] drar vid effektfaktorn 0,76
och spänning U =230 [V] (1p)
d) Hur stor är vinkeln mellan spänning och ström i uppgift 6c (1p)
7.
Rita ett enlinje schema med 3 st vägguttag och 2 st lamputtag i respektive rum.
Elcentralen placeras på valfri plats (glöm inte strömbrytarna).
Obs ! Markera på enlinjeschemat antalet ledare som behövs.
[5p]
Download