Elektricitet och magnetism

advertisement
Planering för Fysik ”Elektricitet och magnetism”, årskurs 6
vecka 11-16
Ur kursplanens centrala innehåll:


Sambanden mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar och
hur de används i vardagliga sammanhang.
Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig
elektrisk utrustning
När vi arbetat med detta ska du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veta vad elektrisk ström är
kunna förklara vad statisk elektricitet är för något
veta vad elektrisk spänning och strömstyrka är
känna till enheterna för ström och spänning
kunna förklara vad som menas med elektrisk ledare, resistans och isolator
kunna rita enkla kopplingsscheman
känna till hur två magneter påverkar varandra
veta hur en kompass fungerar
veta att elektrisk ström skapar magnetfält
kunna förklara skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet
Bedömning sker vid laborationstillfällen, muntliga diskussioner, läxförhör samt ett större
skriftligt prov under vecka 14.
Vecka 11
Ström & spänning
Ström av elektroner
Statisk elektricitet
Åska
Vecka 16 prov
Vecka 12
Vecka 13
Elektrisk ström
Sluten krets
Strömstyrka & spänning
Resistans
Ledare
Räkna med resistans
Kopplingsschema
Serie- och parallellkoppling
Kortslutning
Vecka 14
Magnetism
Magnetism & elektromagneter
Download