Planering för Fysik ”Elektricitet och magnetism”, årskurs 7 vecka 3-10

advertisement
Planering för Fysik ”Elektricitet och magnetism”, årskurs 7
vecka 3-10
Ur kursplanens centrala innehåll:


Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och
hur de används i vardagliga sammanhang.
Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig
elektrisk utrustning
När vi arbetat med detta ska du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
veta vad elektrisk ström är
kunna förklara vad statisk elektricitet är för något
veta vad elektrisk spänning och strömstyrka är
känna till enheterna för ström och spänning
kunna förklara vad som menas med elektrisk ledare, resistans och isolator
kunna rita enkla kopplingsscheman
känna till hur två magneter påverkar varandra
veta hur en kompass fungerar
veta att elektrisk ström skapar magnetfält
kunna förklara skillnaden mellan en permanentmagnet och en elektromagnet
veta i vilka enheter man mäter elektrisk effekt och energi
veta vad som menas med induktion
veta vad en transformator är
veta varför man använder säkringar
känna till hur man använder elektricitet och elektriska apparater på ett säkert sätt
Bedömning sker vid laborationstillfällen, muntliga diskussioner, läxförhör samt ett större
skriftligt prov under vecka 10.
Vecka 3
Ström &
spänning
Ström av
elektroner
Statisk
elektricitet
Åska
Vecka 10 prov
7a torsdag 5/3
7b onsdag 4/3
7c onsdag 4/3
Vecka 4
Vecka 5
Elektrisk
ström
Sluten krets
Räkna med
resistans
Kopplingsschema
Strömstyrka &
spänning
Resistans
Ledare
Serie- och
parallellkoppling
Kortslutning
Vecka 6
Magnetism
Magnetism &
elektromagneter
Vecka 7
Elektrisk
energi
Elektrisk
effekt
Elektrisk
energi
Induktion
Generatorn
Vecka 8
Likström/växelström
Transformatorn
Säkringar
Jordad ledning
Download