Innehåll

advertisement
Innehåll
Omslaget fram
Om grundämnen
Ämnen kan finnas i tre former
Solen och vårt planetsystem
1. Tankar kring en brasa 4
Vad är allting gjort av? 6
Hur vet man det man vet i dag? 8
Olika material 10
Vart tar allting vägen? 12
Gör som forskarna – testa! 14
2. Vatten – ett viktigt ämne 16
Vad är vatten egentligen? 17
Vatten finns överallt och i olika
former 18
Hur man använde is och ånga förr
i tiden 20
Vatten bär både fartyg och småkryp 22
3. Fast, flytande eller gas? 24
Titta på ett stearinljus! 24
Gaser syns inte 26
Ämnen har olika smältpunkt 27
4. Blandningar och lösningar 28
Hemma i köket 28
Hur skiljer man ämnen åt? 30
Många ämnen löser sig i vatten 32
Hur konstnärer blandat till sina
färger 34
Konsten att lösa fläckar 36
5. Syror och baser 38
Vad är surt? Vad är basiskt? 40
Man kan mäta hur surt något är 41
Hur blir ett ämne mindre surt? 42
Farliga ämnen hemma 43
Kul att veta från förr och nu 44
Naturen blir surare 46
6. Luft och tryck 48
Vad är luft? 49
Luft tynger och trycker 50
Högt och lågt tryck 52
Vad händer när trycket ändras? 54
Luften ger kraft åt maskiner 56
Föroreningar i luften 58
7. Värme 60
Hur sprider sig värme? 62
Temperaturer och väder 64
Hur håller man kvar värmen? 66
Hur klarar djur stark kyla? 68
9. Elektricitet 84
Det finns två sorters elektricitet 85
Vad är elektricitet? 86
Åskan är elektrisk 87
Elektrisk ström – elektroner som
strömmar 88
Hur fungerar ett batteri? 90
Hur kommer det ström till husen? 91
Vilka ämnen leder ström? 92
Var försiktig med el 93
Hur tänkte man förr om elektriska
fenomen? 94
10. Kemiska reaktioner 96
Nya ämnen bildas 98
Alla atomer finns kvar 99
Eld – vad är det? 100
Kemister gör nya ämnen 102
Vi lever i plaståldern 104
Är plast dåligt för miljön? 106
12. Ljus 124
Var kommer ljuset ifrån? 124
Ljuset studsar 126
När ljuset ändrar riktning 128
Ögat och synen 130
Glasögon och kameror 132
Regnbågen och färgerna 134
Ljus vi inte ser 136
Hur ser djur? 138
13. Astronomi 140
Varför trillar vi inte av jordklotet? 144
Rymdfärder 145
Hur bildades universum? 146
Solens energi ger liv åt jorden 148
Stjärnbilderna 149
Kul att veta om rymden 150
Så trodde man förr om
universum 152
Förklaringar till Experimenten 154
11. Ljud 108
8. Magnetism 70
Vad är magnetism? 72
Var får man magneter ifrån? 72
Vad trodde man förr om den
magnetiska kraften? 74
Så här funkar en kompass 76
Fler magnetiska upptäckter 78
Elektriska magneter 79
Magnetiska meddelanden 82
Vad är ljud? 108
Höga och låga toner 110
Starka och svaga ljud 112
Hur förs ljudet vidare? 114
Hur kan vi höra? 116
Att spara ljud – förr och nu 118
Telefonen 120
Hur hör djur? 122
Ordförklaringar 156
Register 158
Omslaget bak
Vad är växthuseffekten?
I växtfabriken (fotosyntesen)
Vattnets kretslopp
I reningsverket (vattenrening)
Goda råd i åskväder
Publicerat med tillstånd
Boken om Fysik och Kemi
Text Hans Persson
Liber 2004
Download