Att läsa på till provet Magneter och motorer

Att läsa på till provet ”Magneter och motorer”
Sydpol
Nordpol
Delar man på en magnet så blir
det en ny nordpol och sydpol.
3 ämnen som är magnetiska: järn, kobolt och nickel.
Hur kan man göra en vanlig järnspik magnetisk?
Magnetfält
Runt en magnet finns ett magnetfält.
Magnetfält bildas även runt
elektriska kretsar och finns runt
omkring oss hela tiden. De uppstår
kring elektriska apparater som till
exempel kylskåp, kaffekokare,
hårtork, TV- apparater och trådlösa telefoner.
Runt jorden finns också ett magnetfält. Det ser ut så här:
Hur fungerar en kompass?
Det är därför som kompassens nål pekar
mot norr. Kompassnålens nordpol
attraherar den magnetiska sydpolen.
Magnetism och elektricitet- hur är de lika?
I både magneter och i elektricitet är det elektroner som rör på sig.
Magneter
Elektricitet
När en elektrisk krets är sluten bildas det ett magnetiskt fält.
Det magnetiska fältet påverkar alla magneter i närheten.
Hur fungerar en elmotor?
Man får motorn att rotera (snurra) med hjälp av magnetism. Motorn
består av en rörlig och en fast del. I dessa delar finns det spolar av
koppartråd som blir magnetiska fält när det strömmar el i dem.
Eftersom att nordpol strävar efter att attrahera sydpol och tvärtom,
så byter polerna plats inne i motorn. Det får motorn att snurra.
Elmotorer finns överallt
Till exempel i båtmotor, elbilar, tvättmaskiner, elvispar mm. Fundera hur dessa saker har
förändrats från förr till nu. Vad finns det för fördelar och nackdelar med dessa saker för oss
människor och för miljön?