Ellära 3
Magnetism
Magneter
• Föremål som har två poler
• Vit är söder Röd är norr
• Delar man magneten får man
två nya
Påverkar varandra
• Attraktion (attraherar)
• Repulsion (repellerar)
Magnetfält
• Testa genom att lägga ett papper över
magneten och strö sedan järnfilspån över
• Ta försiktigt bort pappret igen och samla upp
spånen i bägaren
Tillfälliga magneter
• De flesta metaller kan bli magnetiska
– Om de utsätts för en magnet blir de också
magneter
– Tas magneten bort kan de vara magnetiska en
stund
Jorden är en magnet
• Strömningar av flytande metall i kärnan
• Ger upphov till ett magnetfält runt jorden
– Kallas för magnetosfären
• Kompassens norrända visar vägen mot
magnetiska nordpolen.
Jordens magnetfält
• ”Vindar” från solen har ändrat formen
• Skyddar oss från solvindar
• Norrsken är laddade partiklar från solvinden
som följer magnetfältet och ”kraschar” mot
atmosfären
Elektrisk ström skapar magnetfält
• I en krets strömmar elektroner (negativt
laddade partiklar)
• Runt ledningen bildas magnetfält som beror
på elektronernas rörelse
Elektromagnet
• Om ledaren lindas runt till en
spole blir magnetfältet starkare
– Fler varv  starkare magnetfält
• Sätter man in en järnstav blir den
också en magnet, så länge
strömmen är igång
– Kallas för elektromagnet
Induktion
• Elektrisk ström  magnetfält
• Omvänt gäller också,
– Magnetfält om förändras  ström
Generator
• Om man roterar en magnet i närheten av
spolar så får man ström
• Alla kraftverk fungerar på detta sätt
Transformator
• Kan höja eller sänka
spänningen
– Ström leds in i ena spolen
– Magnetfält bildas i kärnan
– Magnetfältet sprids i kärnan
– Ström uppstår i andra spolen
Transformering
• Många varv  få varv =
spänningen sänks
• Få varv  många varv =
spänningen höjs
• Finns till nästan alla elektriska
apparater