Information till dig som ska undersökas med

advertisement
Information till dig som ska undersökas med
Magnetkamera (MR).
Viktigt!!!
Besvara nedanstående frågor, underteckna, och tag med till undersökningen.
JA
NEJ
Har du eller har du haft pacemaker (hjärtstimulator)?
Har du opererats i eller nära hjärtat eller hjärnan? Om JA, vilken typ av
operation?
Har du några metallföremål i kroppen? (t.ex. proteser, metallclips,
insulinpump, cytostatika-pump, hjärtklaff, pacemakerelektroder eller dylikt).
(Plomber eller tandproteser medför oftast inga problem).
Har du skadats av metallsplitter, t.ex. fått metallflisa i ögat?
Har du nedsatt njurfunktion?
Är du kvinna i fertil ålder, vill vi veta om du är gravid.
Längd……. Vikt…….
Undvik smink innehållande glitter/metallflagor
Namn__________________________Datum_____________
Vad är en magnetkameraundersökning.
Vid undersökningen framställs bilder med hjälp av radiovågor i kombination med ett
magnetfält. Mycket av den information man får vid en MR-undersökning kan inte erhållas
med andra metoder.
Hur går undersökningen till?
Under MR-undersökningen ligger man på ett undersökningsbord som förs in i
magnetkameran. Undersökningen är helt smärtfri. Vid vissa undersökningar ges
kontrastinjektion i armvecket. När en bildserie framställs hörs ett knackande ljud; då är det
viktigt att ligga stilla. Mellan varje bildserie är det möjligt att kommunicera med
sjukvårdspersonalen. Vill du lyssna på radio eller CD under undersökningen, går det bra. Du
får gärna ta med egna CD-skivor. Undersökningen tar cirka 30 minuter - 1 timme.
Eftersom kameran inte avger någon strålning, får du gärna ha med någon som sällskap under
undersökningen. Ni kan dock inte prata med varandra och för ditt sällskap gäller samma
regler som för dig.
När du kommer till oss.
När du kommer till magnetkameran måste du innan undersökningen lägga ifrån dig
tillhörigheter som innehåller metall (klocka, smycken m.m.) eller som kan skadas av
magnetfält (bankkort, betal-/kreditkort, månadsmärke m.m.). Låsbara värdeskåp finns. Detta
gäller även medföljande sällskap som skall vara med under undersökningen.
Download