den elektriska motorn

advertisement
DEN ELEKTRISKA MOTORN
I en elektris motor finns två rektangulära
trådslingor som sitter i rät vinkel mot varandra.
De omges av en magnetfält. Läs vad som händer
steg för steg.
VAD ÄR ETT MAGNETFÄLT?
När el passerar genom ett metalltråd _____
__________ (syntyy) ett magnetfält runt tråden.
Man kan se det om man placerar kompasser
runt tråden. I vanliga fall pekar nålen norrut,
men när el strömmar genom tråden uppstår ett
magnetfält och kompasserna pekar då åt olika
håll beroende på hur de sitter runt tråden.
Tråden fungerar som en magnet och kan
__________________ (vetää puoleensa) och
__________________ (hylkiä) metallföremål.
1) När en elektrisk ström går genom en av
slingorna _____________ (syntyy) ett
magnet___________ (kenttä) runt tråden.
Magnetfält påverkas av den omgivande
magneten och slingan repelleras.
2) När den första slingan har rört sig en liten bit
bryts den elektriska strömmen. Strömmen
skickas sedan genom den andra slingan. Kraften
pressar utåt vilket gör att den andra slingan
snurrar.
Slingorna pressas runt när strömmen är
påslagen. Mekanisk energi från rotationen
omvandlas till elektris energi. Denna rörelse
alstrar kraften som driver apparaten.
Lentz lag:
Strömmar induceras på ett sådant sätt att den
motverkar sin orsak.
INDUKTIONSSPIS
VIRVELSTRÖM
Kastrullbottnen utsätts för ett varierande
magnetfält vilket leder till virvelströmmar i
kastrullbottnen På grund av resistansen i
kastrullen hettas den upp och på så sätt värmer
upp maten i kastrullen.
INDUKTIONSBROMS
Då tågens metallhjul rör sig in och ut ur ett
magnetfält induceras en spänning. Magnetfältet
som uppstår i hjulet är riktat mot det yttre fältet
så tåget saktar in. Det inducerade fältets styrka
beroende av hjulets vinkelhastighet
(kulmanopeus) – ju långsammare fart, desto
svagare inbromsning.
Download