IF_elmaglab

advertisement
Laborationshänvisning till ”Att bestämma styrkan på
jordens magnetfält”
Jonas Björnsson
Syfte
Det finns två mål med laborationen. Först skall de faktorer som bestämmer magnetfältet kring
en oändligt lång ledare bestämmas samt ett matematiskt uttryck härledas. Med denna kunskap
skall sedan styrkan på jordens magnetfält bestämmas.
Teori
När elektriskt laddade partiklar rör sig så alstras magnetiska fält. Därför bildas det ett magnetiskt fält kring ledaren om en elektrisk ström går genom den. Information om hur jorden
magnetfält fungerar kan fås från internet och laborationshandledaren.
Material
Trästativ
Koppartråd
Kompass
Nätaggregat
Kablar
Inklinationsnål
Uppgift
1. Bestämma vilka faktorer som det magnetiska fältet beror på kring en oändligt lång ledare
samt ge ett matematiskt uttryck för fältstyrkan.
2. Bestämma jordens magnetfält genom att använda resultatet av uppgift 1 och inklinationsnålen.
1
Download