MAGNETISM

advertisement
MAGNETISM
Introduktion
Vad vi skall prata om! Förslag..
 Magnetfält ( pär)
 Kraft påverkan mellan ledare ( Filip)
 Materialens magnetiska egenskaper
och skärmning ( Patrik )

Magnetfält kring en Magnet
• Kring varje magnet finns ett
magnetiskt kraftfält.
• Fältstyrka ( H )
•Flöde ()
• Flödestäthet ( B)
Magnetisktfält kring en ledare
Materialens magnetiska
egenskaper
Permeabilitet



Diamagnetiska
Paramagnetiska
Ferromagnetiska
Magnetiskt mjuka material

Smal hysteresslinga.
Hög permeabilitet och
liten koercitivkraft.

(Används i transformatorer)


Magnetiskt hårda material

Har bred hysteresslinga

Stor remanens och stor
koercitivkraft.

Används tillexempel till
magneter.
Magnetiska skärmar
För att skydda mot magnetiska fält
 Krävs helt slutna kapslingar.


Ferromagnetiska materialet kan avleda
det störande fältet
SLUT
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards