Boken om fysik och kemi - Magnetism

Boken om fysik och kemi - Magnetism
Ord och begrepp –
läxa till torsdag 8 december
Träna på orden och begreppen så att du kan göra så tydliga och ingående
förklaringar som möjligt.
jordmagnetism Jorden kan liknas vid en stor magnet. Går man ut med en
järn
kobolt
kompass
kraft
magnet
magnetiserad
magnetism
magnetit
nickel
kompass kommer nålen i kompassen alltid att vända sig
mot norr oavsett vart på jorden du är på. Den magnetiska
nordpolen är dock inte exakt på nordpolens plats.
Järn är den mest vanliga magnetiska metallen. Av alla
metaller är det bara aluminium som är vanligare på
jorden. Järn används till många olika saker.
En av tre grundämnen som är magnetisk. Kobolt är den
minst vanliga och används mest i flygplansmotorer.
Kompass är en oftast en pil av järn som pekar ut den
ungefärliga riktningen till jordens nordpol. Pilen sitter fast
på mitten och kallas för kompassnål. Med hjälp av
kompassen har människor i flera hundra år kunnat hitta
vägen.
Kraft är ett begrepp inom fysiken. Kraft är en påverkan
som kan förändra ett föremåls hastighet eller form.
Magnet är ett föremål av järn, kobolt eller vissa andra
metaller nickel som har förmågan att dra till sig andra
magnetiska föremål.
Järnföremål kan göras magnetiska utan att de är det från
början. Det man måste göra är att vända atomerna åt
samma håll så att de samarbetar. Det går också att ta
bort magnetismen från en magnetiserad magnet, t.ex
genom att tappa den eller slå den mot något.
Magnetism är magnetens förmåga att dra till sig andra
magnetiska föremål eller stöta bort dem beroende på
vilken ände av magnet som används.
Magnetitsten är en tyg av bergart som är magnetisk av
sig själv. Den kallas också för svartmalm på grund av sin
färg. Magnetit är vanligt runt Kiruna i norra Sverige.
En av tre grundämnen som är magnetisk. Nickel är
ganska vanlig metall och silverglänsande och användes till
smycken men många kan bli allergiska. Nickel används
också mest till motorer som behöver klara höga
temperaturer, t.ex flygplan och rymdraketer.