Magnetism

advertisement
FYSIK
www.zenitlaromedel.se Tel: 0523-37900
Magnetism
Centralt innehåll Lgr -11, Fysik 4-6
Magneters egenskaper och användning i hemmet och
samhället.
Teori: Magnetism är ett fenomen med vilket ett material utövar attraktiva eller repulsiva
krafter, d.v.s. drar åt sig eller stöter bort andra material. Magnetiska stenar har under alla
tider fascinerat människan och redan i antikens Grekland bröt man malm med sådana
egenskaper i ett område som heter Magnesia och som fått ge namnet till magnetismen.
Svartmalm (magnetit) som är en av Sveriges vanligaste järnmalmer är naturligt magnetisk.
En magnet har alltid en nordände och en sydände. Man kallar ändarna så eftersom en
magnet alltid strävar efter att ställa in sig mot jordens magnetiska nord- och sydpol om
den läggs i en rörlig hållare. T.ex. i en kompass.
Om man delar en magnet i två delar får de två nya magneterna var sin nord- och
sydände.
Du behöver:
Stavmagnet, materialprovsats.
Innan du börjar testa vilka material som är magnetiska försök att gissa vilka du tror är
magnetiska och anteckna dem nedan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
FYSIK
www.zenitlaromedel.se Tel: 0523-37900
Testa nu de olika materialen i materialsatsen och anteckna om du hade rätt eller fel.
Material
1. Järn
2. Mässing
3. Aluminium
4. Koppar
5. Bly
6. Stål
7. Zink
8. Plastpolyeten
9. Nylon
10. Gummi
11. Plexiglas
12. PVC
13. Kork
14. Kol
15. Ylle
16. Bomull
17. Glas
18. Wellpapp
19. Trä
20. Nickel
Magnetiskt
Icke magnetiskt
Download