Undersökning med magnetkamera

advertisement
Till dig som ska undersökas med magnetkamera
Svara på frågorna, underteckna och ta med pappret till undersökningen.
Längd………..
Ja
Vikt………..
Nej
Har du eller har du haft pacemaker (hjärtstimulator)?
Har du opererats i eller nära hjärtat eller hjärnan eller
har du stent i hjärtats kranskärl?
Har du några metallföremål i kroppen (till exempel en protes, metallclips,
insulinpump, cytostatika-pump, hjärtklaff, pacemakerelektroder eller
liknande)? (Plomber och tandproteser ger oftast inga problem).
Har du skadats av metallsplitter, till exempel fått en metallflisa i ögat?
Har du nedsatt njurfunktion?
Är du kvinna i fertil ålder, vill vi veta om du är gravid.
Namn________________________________________________________ Datum_____________
Har du svarat Ja på någon av frågorna – kontakta Magnetkameran snarast på 08-123 565 76,
må-to 8.00-16.00, fre 8.00-13.00
Om undersökningen
Vid en magnetkameraundersökning (MR-undersökning) tar vi bilder med hjälp av radiovågor i kombination
med ett magnetfält. Mycket av informationen vi får vid undersökningen går inte att få med andra metoder.
Undersökningen avger ingen strålning.
Inför undersökningen
Vid undersökningen får du inte ha på dig saker av metall eller saker som kan skadas av magnet. Klockor,
smycken, betalkort, SL-kort och liknande tar du därför av dig och lämnar i något av våra låsbara värdeskåp.
Du ska undvika smink som innehåller glitter eller metallflagor.
Så går undersökningen till
Vid undersökningen ligger du på ett undersökningsbord som förs in i magnetkameran. Undersökningen är
smärtfri. Vissa patienter får kontrastvätska insprutad i armvecket.
När vi tar en bildserie hör du ett knackande ljud det är då viktigt att du ligger stilla. Mellan varje bildserie
kan du prata med personalen på magnetkameran. Undersökningen tar mellan en halvtimme och en timme.
Du får gärna ha med någon som sällskap under undersökningen. Ni kan dock inte prata med varandra och för
ditt sällskap gäller samma regler som för dig, vad gäller till exempel metallsaker och saker som kan skadas
av magnet.
Download