Magnetism
Ge exempel på hur vi använder oss av magneter Think, pair, share
Magnetism
•
En magnet har en nordände (röd N) och en sydände (vit S). Olika poler dras till varandra
attraheras och lika poler stöter bort varandra repelleras.
•
Magneter varierar i form, storlek och styrka, men består alltid av två poler i vilka
magnetismen är som starkast. Eftersom den magnetiska kraften finns i ett fält runt
magneten kan magneter påverka varandra och andra magnetiska föremål utan att ha
kontakt, på avstånd och genom andra ämnen. En magnet är omgiven av ett osynligt
magnetfält. Mellan polerna bildas fältlinjer som går från nordände till sydände.
•
I en magnet ligger atomerna ordnade i rader och pekar åt samma håll. I saker som
inte är magneter ligger atomerna huller om buller och åt olika håll. Detta gör att
magneter är känsliga för stötar, värme och andra magneter. Hos järnet är varje liten
järnatom en pyttemagnet. Saker av järn går att göra magnetiska med hjälp av en magnet,
genom att dra med magneten åt samma håll längs järnföremålet många gånger. Atomerna
riktar in sig åt samma håll så exempelvis en spik kan fungera som en magnet.
•
Magneter som behåller sin magnetism under lång tid kallas permanenta magneter. En
magnet kan påverka ett annat föremål tillfälligt sk tillfälliga magneter t ex en spik kan bli
magnetisk- fenomenet kallas influens.
I jordens inre finns flytande järn, vilket
gör jorden magnetisk. Jordens
magnetiska sydände ligger vid
nordpolen och magnetiska
nordänden ligger nära sydpolen.
En kompassnål ställer in sig efter
jordens magnetfält så att den pekar i
nord-sydlig riktning, alltså de motsatta.
Kompassen pekar alltid mot norr. Norrsken beror på jordens magnetfält.
Det beror på de strömmar av elektroner
som kastas ut från solen. Elektronerna
från solen färdas längs det magnetiska
fältet. De kommer in i jordens atmosfär i
närheten av polerna och då ser vi
”skenet”.
Elektricitet och
magnetism hör ihop
• 1820 Hans Christian Orstedt upptäckte att elektricitet och
magnetism hänger ihop. Med hjälp av elektricitet kan man
skapa magnetism.
• Runt en elektrisk ledare bildas ett magnetfält. Magnetfältet är
cirkulärt, Fältlinjerna bildar cirklar runt ledaren.
Högerhandsregeln (tumregeln) anger riktiningen på
fältlinjerna samt strömmens riktning.
• Elektromagneter - när det går ström genom sladden blir spiken
magnetisk och kan dra till sig tex järnspån. Om vi ökar
strömmen eller lindar fler varv blir elektromagneten starkare.
Fördelen jämfört med vanlig magnet är att den kan stängas av.
Nästan alla apparater eller maskiner som har en elmotor
använder magnetism, såsom CD-spelare, tvättmaskiner,
torktumlare, ringklocka, svävande tåg, elektromagnetisk kran
och högtalare m m.
Generatorn
• Elektrisk ström kan skapa magnetfält men även det
omvända. Magnetfält kan skapa elektrisk ström.
• Det behövs en spole och en stavmagnet. När magneten
rör sig upp eller ner i spolen uppkommer en elektrisk
ström i kretsen. Detta fenomen kallas induktion och
strömmen kallas induktionsström.
• Generatorer bygger på principen induktion, men de har
en annan anordning. De omvandlar rörelsenergi till
elektrisk energi. En cykeldynamo är en vanlig generator.
I generatorn omvandlas
rörelseenergi till elektrisk
energi genom att en ledning rör
sig i ett magnetfält.
Rörelseenergin kommer från en
turbin som snurrar.
Det finns många typer av
kraftverk. Det som skiljer dem åt
är på vilket sätt turbinen sätts i
rörelse.
En till film om magnetism
Repetera mera
attrahera/repellera
magnetfält
atomerna i en magnet
permanent magnet/influens
elektromagnetism + högerhandsregeln
induktion - generatorn