Zeeman

advertisement
Zeemaneffekt
Pieter Zeeman 1896
Zeemaneffekt idag
• Starka magnetfält i stjärnor
(solfläckar)
• Dopplerkylning med laser
Zeeman slower (wikipedia)
Experimentuppställning
Spektrometer
Kamera
Ljuskälla
Elektromagnet
Optik
Febry-Perot-etalong
Optisk
axel
Bild:Jimmy Vinbladh 2011
Zeemaneffekten
Ni kommer att undersöka övergångar i
atomernas energinivåer under
inflytande av ett magnetfält.
Övergångschemat for Cadmium
Ni kommer att arbeta med en
spektrometer, interferrometer och
elektromagnet
Laborationen innehåller:

Optik

Atomfysik

Experimentell metodik
B
Bilder: Marcus Högås
Download