Magnetism
TitaNO fysik
Svar till instuderingsfrågorna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Vad händer om du närmar två lika magnetpoler till varandra?
De stöter bort varandra.
Vad händer om du närmar två olika magnetpoler till varandra?
De dras mot varandra.
Stavmagneter har ofta en röd och en vit sida. Vad har du fått om du delat
en sådan magnet i fyra delar så att du har två vita bitar och två röda?
Fyra hela separata magneter.
Magnetfältet runt en magnet syns inte direkt. Hur kan du göra för att se
att det verkligen finns där?
Strö järnpulver.
Vad har den mörkbruna remsan på ett kontokort för funktion?
Den kan magnetiseras så att den ger en streckkod.
Nämn några ämnen som påverkas av en magnet?
Järn, nickel, kobolt.
De flesta kylskåpsdörrar har inget synligt lås men hålls stängda ändå.
Hur kan detta fungera?
I dörrlisten finns en magnetremsa. Denna dras mot plåten i kylskåpet.
Går det att förstöra en magnet. Hur i så fall?
Genom att småmagneterna kommer i oordning på grund av slag på
magneten eller uppvärmning. En mycket stark magnet kan till och med
vända polerna på en svag.
Vad är en elektromagnet?
En spole med järnkärna.
En elektromagnet har två stora fördelar jämfört med en vanlig magnet.
Vilka?
Styrkan kan ändras genom att strömstyrkan ändras. Magneten kan
slås av helt.
Hur kan man öka styrkan hos en elektromagnet?
Öka spolens varvtal och öka strömstyrkan.
Hans Christian Ørsted gjorde en viktig upptäckt med hjälp av en
kompass. Vad var det för upptäckt?
Att en strömförande ledning har ett magnetfält runt sig.
Ålen använder Jordens magnetfält för att orientera sig när den vandrar
till Sargassohavet. När el-kabeln på Östersjöns botten mellan Sverige och
Tyskland togs i bruk, upptäckte forskare att ålen kom ur kurs. Vad är den
troliga orsaken?
Det blidas ett magnetfält runt en strömförande ledare.
Vad heter en apparat där elektrisk ström driver en rotor runt?
Motor.
Hur många magneter måste det finna i en elmotor?
Två, en fast och en rörlig.
När du kopplar på strömmen till en elmotor börjar något i motorn att
rotera.
a) Vad är det som roterar?
Rotorn, med en magnet.
b) Vad är det som får den att rotera när strömmen är på?
Rotorn vrider sig så att magnetfälten samverkar.
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
Magnetism
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
TitaNO fysik
I en hårfön finns en fläkt som får luft att blåsa på ditt hår. Vad är det
som driver fläkten?
(2)
En el-motor.
Om man låter ett magnetfält röra sig över en spole uppstår en spänning
mellan spolens ändar. Vad kallas detta?
(2)
Induktion.
Magnetiska kraftlinjer som rör sig över en ledning skapar en elektrisk
ström i ledningen. Vad kallas detta?
(2)
Induktion.
Vad är induktion?
(3)
Magnetiska kraftlinjer som skär över en ledning skapar en elektrisk
ström i ledningen.
Vad är det för
a) likhet,
(2)
b) skillnad mellan en motor och en generator?
(2)
a) Motorn och generatorn består av samma delar.
b) En motor drivs av elektrisk ström, en generator alstrar elektrisk ström.
Vad är det för apparat som ger elektrisk ström i våra kraftverk?
(1)
En generator.
Vinden driver runt vingarna i ett vindkraftverk. Vad är det som vingarna i
sin tur driver?
(1)
En generator.
I bilen finns något annat än hjulen som drivs runt när motorn går och som
då ger ström till lampor, blinkers mm. Vad är det?
(1)
En generator.
Vad är det i mobilladdaren som omvandlar vägguttagets höga spänning till
en låg spänning?
(1)
En transformator.
Vad består en transformator av?
(3)
En elektromagnetspole och en induktionsspole på en järnkärna.
Vilken spole i transformatorn ska ha lägst varvtal om man vill transformera
upp spänningen?
(2)
Elektromagnetspolen.
Vilken är enheten för spänning? (Ange även förkortning.)
(2)
1 volt (1 V).
En transformator har två spolar på samma järnkärna. Vilken funktion
har de två spolarna?
(4)
Den första spolen är en elektromagnet som ger ett varierande magnetfält,
den andra är en induktionsspole som ger en spänning när magnetfältet varierar.
Rita ett kopplingsschema med en transformator ansluten till en spänningskälla på 12 V. Ange lämpliga varvtal på spolarna, om en glödlampa ska få
en spänning på 24 V.
(4)
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
Magnetism
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
TitaNO fysik
Ge några exempel på användning av en metalldetektor.
Minletning, säkerhetskontroll, sophantering, arkeologisk skattsökning.
Hur fungerar en metalldetektor?
En spole skapar ett magnetfält som ger en virvelström i en metall.
Denna skapar i sin tur ett magnetfält som stör det första.
När man passerar säkerhetskontrollen på en flygplats kan det hända
att man hör en signal. Vad är det som upptäcks?
Metallföremål.
När man passerar säkerhetskontrollen på en flygplats kan det hända
att man hör en signal. Vad är det i säkerhetskontrollen som slår larm
om man har något av metall på sig?
En metalldetektor.
När man letar efter flygplansvrak är det inte bra att använda en
metalldetektor? Varför inte?
Magnetfältet kan sudda ut information på datorminnet i svarta lådan.
Vilken är enheten för magnetisk fältstyrka. (Ange även förkortning.)
1 tesla (1T).
Grundenheten för magnetisk fältstyrka är en så stor enhet att mätinstrumenten nästan alltid skulle stå på noll. Hur är mätinstrumenten
istället graderade?
I mikrotesla.
Mätinstrumenten för magnetisk fältstyrka är inte graderade i tesla. Hur är
de istället graderade? Varför?
I mikrotesla. En tesla är en så stor enhet att instrumenten nästan alltid
skulle vissa noll.
Vad är det som gör att man bör sätta den elektriska väckarklockan långt
från sängen?
När det går ström i en ledning skapas ett magnetfält. Detta gäller
naturligtvis även en väckarklocka. Vi vet inte hur magnetfält påverkar oss.
Man diskuterar om det är lämpligt att bygga skolor och daghem i närheten
av elektriska kraftledningar? Varför?
När det går ström i en ledning skapas ett magnetfält. Vi vet inte hur
magnetfält påverkar oss.
Vilka delar består en elmotor av?
Stator, rotor och kommutator.
Elmotorn har en rörlig del. Vad kallas denna? Vad består den av?
En rotor. Den består av en spole på en järnkärna.
Elmotorn har en fast del. Vad kallas denna?
Stator.
De riktigt stora elmotorerna finns i industrin. Ge exempel på vad de kan
driva.
Svarvar, pumpar, hissar, traverser, truckar.
Du har många små elmotorer hemma. Ge några exempel.
Fläktar i dator och tv. I cd och video, rakapparat och hårfön, olika
köksmaskiner, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare, torkskåp.
Hur stor är spänningen i våra stora stamledningar i Sverige?
400 kV.
Vad finns det för anordning som ändrar spänningen in till våra hus?
En transformator.
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
Magnetism
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
TitaNO fysik
Vilken del av en stavmagnet är starkast?
Ändarna.
Vad behöver du för att göra en elektromagnet?
En ledning som kan lindas till en spole, en järnkärna.
Vilken är enheten för strömstyrka? (Ange också förkortningen.)
1 ampere (1 A).
Vilket instrument används för att mäta strömstyrka?
Amperemeter.
Hur kopplar du en amperemeter, i serie eller parallellt?
I serie.
Rita ett kopplingsschema som visar hur du kopplar en amperemeter
om du vill mäta strömstyrkan i en ledning där du har en glödlampa och ett
batteri.
(1)
Vad behöver du för att göra en enkel elmotor?
En ledningstråd som kan lindas till en spole, en magnet, två nålar till
anslutning.
(3)
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)