Läxförhör i fysik och teknik åk 8

advertisement
Magnetism
TitaNO fysik
Instuderingsfrågor TitaNO
Du kan skippa frågorna: 5, 24, 34 och 35
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Vad händer om du närmar två lika magnetpoler till varandra?
Vad händer om du närmar två olika magnetpoler till varandra?
Stavmagneter har ofta en röd och en vit sida. Vad har du fått om du delat
en sådan magnet i fyra delar så att du har två vita bitar och två röda?
Magnetfältet runt en magnet syns inte direkt. Hur kan du göra för att se
att det verkligen finns där?
Vad har den mörkbruna remsan på ett kontokort för funktion?
Nämn några ämnen som påverkas av en magnet?
De flesta kylskåpsdörrar har inget synligt lås men hålls stängda ändå.
Hur kan detta fungera?
Går det att förstöra en magnet. Hur i så fall?
Vad är en elektromagnet?
En elektromagnet har två stora fördelar jämfört med en vanlig magnet.
Vilka?
Hur kan man öka styrkan hos en elektromagnet?
Hans Christian Ørsted gjorde en viktig upptäckt med hjälp av en
kompass. Vad var det för upptäckt?
Ålen använder Jordens magnetfält för att orientera sig när den vandrar
till Sargassohavet. När el-kabeln på Östersjöns botten mellan Sverige och
Tyskland togs i bruk, upptäckte forskare att ålen kom ur kurs. Vad är den
troliga orsaken?
Vad heter en apparat där elektrisk ström driver en rotor runt?
Hur många magneter måste det finna i en elmotor?
När du kopplar på strömmen till en elmotor börjar något i motorn att
rotera.
a) Vad är det som roterar?
b) Vad är det som får den att rotera när strömmen är på?
I en hårfön finns en fläkt som får luft att blåsas på ditt hår. Vad är det
som driver fläkten?
Om man låter ett magnetfält röra sig över en spole uppstår en spänning
mellan spolens ändar. Vad kallas detta?
Magnetiska kraftlinjer som rör sig över en ledning skapar en elektrisk
ström i ledningen. Vad kallas detta?
Vad är induktion?
Vad är det för
a) likhet,
b) skillnad mellan en motor och en generator?
Vad är det för apparat som ger elektrisk ström i våra kraftverk?
Vinden driver runt vingarna i ett vindkraftverk. Vad är det som vingarna i
sin tur driver?
I bilen finns något annat än hjulen som drivs runt när motorn går och som
då ger ström till lampor, blinkers mm. Vad är det?
Vad är det i mobilladdaren som omvandlar vägguttagets höga spänning till
en låg spänning?
Vad består en transformator av?
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
Magnetism
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
TitaNO fysik
Vilken spole i transformatorn ska ha lägst varvtal om man vill transformera
upp spänningen?
Vilken är enheten för spänning? (Ange även förkortning.)
En transformator har två spolar på samma järnkärna. Vilken funktion
har de två spolarna?
Rita ett kopplingsschema med en transformator ansluten till en spänningskälla på 12 V. Ange lämpliga varvtal på spolarna, om en glödlampa ska få
en spänning på 24 V.
Ge några exempel på användning av en metalldetektor.
Hur fungerar en metalldetektor?
När man passerar säkerhetskontrollen på en flygplats kan det hända
att man hör en signal. Vad är det som upptäcks?
När man passerar säkerhetskontrollen på en flygplats kan det hända
att man hör en signal. Vad är det i säkerhetskontrollen som slår larm
om man har något av metall på sig?
När man letar efter flygplansvrak är det inte bra att använda en
metalldetektor? Varför inte?
Vilken är enheten för magnetisk fältstyrka. (Ange även förkortning.)
Grundenheten för magnetisk fältstyrka är en så stor enhet att mätinstrumenten nästan alltid skulle stå på noll. Hur är mätinstrumenten
istället graderade?
Mätinstrumenten för magnetisk fältstyrka är inte graderade i tesla. Hur är
de istället graderade? Varför?
Vad är det som gör att man bör sätta den elektriska väckarklockan långt
från sängen?
Man diskuterar om det är lämpligt att bygga skolor och daghem i närheten
av elektriska kraftledningar? Varför?
Vilka delar består en elmotor av?
Elmotorn har en rörlig del. Vad kallas denna? Vad består den av?
Elmotorn har en fast del. Vad kallas denna?
De riktigt stora elmotorerna finns i industrin. Ge exempel på vad de kan
driva.
Du har många små elmotorer hemma. Ge några exempel.
Hur stor är spänningen i våra stora stamledningar i Sverige?
Vad finns det för anordning som ändrar spänningen in till våra hus?
Vilken del av en stavmagnet är starkast?
Vad behöver du för att göra en elektromagnet?
Vilken är enheten för strömstyrka? (Ange också förkortningen.)
Vilket instrument används för att mäta strömstyrka?
Hur kopplar du en amperemeter, i serie eller parallellt?
Rita ett kopplingsschema som visar hur du kopplar en amperemeter
om du vill mäta strömstyrkan i en ledning där du har en glödlampa och ett
batteri.
Vad behöver du för att göra en enkel elmotor?
Får kopieras!  Författaren och Gleerups Utbildning AB.
(2)
(2)
(4)
(4)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(3)
(3)
Download