Frågor elektricitet och magnetism

advertisement
1. Två av ficklamporna A–E visar en sluten elektrisk krets. Vilka?
2. Ge två exempel på var det finns magneter i din vardag.
3. Hur kan man skapa elektricitet?
4. Vilket av alternativen A–D beskriver vad elektrisk ström består av?
A. En ström av fotoner.
B. En ström av elektroner.
C. En ström av molekyler.
D. En ström av atomer
5. Rita ett kopplingsschema, så att en lampa skulle lysa om du kopplade ihop kretsen i verkligheten.
Använd symbolerna nedan.
6. Vilket av alternativen A–D beskriver vad en generator används till.
A. Att bromsa elektrisk ström.
B. Att isolera ett föremål från elektrisk ström.
C. Att skapa ett magnetfalt med hjälp av elektrisk ström.
D. Att skapa elektrisk ström.
Nyfikna – Nyskapande – Nybyggeskolan
7. Energi är ett exempel på en storhet och Watt är ett exempel på en enhet. Para ihop rätt storhet med
rätt enhet.
8. I listan av material nedan finns både elektriska ledare och elektriska isolatorer.
a) Välj ett material från listan som är en elektrisk ledare.
b) Välj ett material från listan som är en elektrisk isolator.
Material:
Trä
Gummi
Koppar
Guld
Aluminium
Porslin
Kol
c) Runt elledningar i hemmet finns ett plasthölje för att isolera omgivningen från strömmen i
ledningen. Ge ett annat exempel på var det finns elektriska isolatorer.
9
Statisk elektricitet kan skapas på många olika sätt. Ett sätt är att du rör på dig när du har på dig en
tröja av ull. När du tar av dig tröjan sprakar det och tröjan liksom ”sugs” fast mot kroppen. Det är
beviset på att statisk elektricitet har bildats. Förklara hur statisk elektricitet kan skapas av att du har
på dig en tröja av ull.
10 Vilket av alternativen A–D beskriver elektrisk spänning?
A. Den kraft som driver strommen framat i en ledare.
B. Den formaga en ledare har att bromsa strom.
C. Den hastighet som strommen har i en ledare.
D. Den mangd energi som forbrukas i en ledare.
11 Dansken Hans Christian Orsted upptäckte att elektrisk ström kan skapa magnetism. Denna
upptäckt ligger till grund för en mängd uppfinningar bland annat högtalaren. Ge ett exempel på vad
högtalaren har haft för betydelse för människors levnadsvillkor.
12 Tysken Georg Ohm upptäckte ett samband mellan storheterna ström, spänning och resistans. Detta
samband fick namnet Ohms lag och kan skrivas så här:
Hur stor resistans har en lampa om strömmen genom den är 0,25 A och spänningen över den är
230 V?
Nyfikna – Nyskapande – Nybyggeskolan
13 Ibland kan det bli kortslutning i ett hus elsystem. Det kan bero på att en elledning har gått sönder.
Följden av detta är oftast att en säkring i elsystemet löser ut, eftersom strömmen blir väldigt stor
vid kortslutning.
a) Förklara hur det kan komma sig att strömmen blir större vid kortslutning.
b) Säkringar i ett hus elsystem kan också lösa ut om man använder för många elektriska apparater
samtidigt i samma eluttag. Till exempel om någon sätter på en brödrost, mikrovågsugn och ett
strykjärn samtidigt. Använd orden effekt, spänning och ström och förklara varför säkringar ofta
löser ut om man använder flera elektriska apparater kopplade till samma eluttag samtidigt.
14 Beskriv hur magneterna påverkar varandra i exemplen A, B och C nedan.
15 Varför pekar alltid en kompassnål mot norr på jorden?
16 Laddaren till din mobil består av en transformator. Varför behövs en transformator när du laddar
din mobiltelefon?
17 I vilket av exemplen A–D skapas elektriciteten genom induktion.
A. Elektricitet som skapas av askvader.
B. Elektricitet som skapas av solceller.
C. Elektricitet som skapas av batterier.
D. Elektricitet som skapas av vindkraft.
18 I ett vattenkraftverk sitter en turbin mitt i vattenfallet. Det strömmande vattnet får turbinen att
snurra. Turbinen sitter ihop med en magnet som också snurrar. Förklara hur en snurrande magnet
kan skapa elektricitet. I din förklaring ska du använda orden spole och magnetfält.
19 Många biltillverkare jobbar hårt för att utveckla bra elbilar. Ett problem för tillverkarna är att få
bilarna att kunna gå tillräckligt fort samtidigt som de ska kunna köras långa sträckor utan att
behöva laddas. Många tror dock att det om ett antal år kommer att gå att tillverka batterier så att
elbilar kan köras långa sträckor i höga hastigheter. För att en elbil ska kunna hålla en hastighet av
100 km/h krävs ett batteri med en elektrisk effekt på cirka 16 kW.
a) Gör en jämförelse mellan en elbils elförbrukning och någon annan elektrisk apparat.
b) En fördel med elbilen jämfört med en bensindriven bil är att när elbilen körs släpper den inte ut
någon koldioxid. Ge istället exempel på två nackdelar för miljön som elbilar skulle ha om de blev
vanliga i framtiden. Motivera dina exempel med naturvetenskapliga argument.
c) Vilket är bäst för miljön? Vilket är bäst för ekonomin? Att alla kör elbilar eller att alla kör bilar
som drivs med fossila bränslen? Vad tycker du? Motivera!
Nyfikna – Nyskapande – Nybyggeskolan
Download