statisk elekticitet

advertisement
STATISK ELEKTICITET
Elektriciteten upptäcktes första gången av grekerna omkring 600
fKr. En man vid namn Thales upptäckte att när han gned en bit
bärnsten med en tygbit, så drog bärnstenen till sig småsaker.
Omkring år 1570 gjorde en engelskman vid namn William Gilbert
liknande experiment. Han kallade den effekt han såg ”elektricitet”
efter det grekiska ordet för bärnsten, som är elektron. Den typ av
elektricitet som dessa män experimenterade med kallas för statisk
elektricitet och det betyder att den inte är i rörelse.
Du kan skapa statisk elektricitet genom att gnida saker mot
varandra. Om du t.ex. gnider en ballong mot ditt hår så kommer
ballongen att bli uppladdad med statisk elektricitet. Laddningen kan
antingen bli positiv + eller negativ -. När du sedan håller ballongen
mot väggen som kommer den att fastna där eftersom ballongen och
väggen har olika sorters laddning. Ballongen kommer att sitta kvar till
dess att den statiska uppladdningen upphör.
Statisk elektricitet är den typ av elektricitet som resulterar i åska.
I ett åskmoln får den kraftigt vinden, små vattendroppar och
ispartiklar att gnidas mot varandra så att de laddas upp med statisk
elektricitet. De positivt laddade partiklarna stiger till molnets
ovansida och de negativt laddade partiklarna till molnets undersida.
De negativa laddningarna i molnet dras mot jorden. De hoppar från
moln till moln eller från ett moln ner till marken som stora blixtar.
Blixtrarna hettar upp luften så att den exploderar, det är det som är
åskknallen.
ELEKTRISK STRÖM
Den elektriciteten som vi använder i våra hem är annorlunda än den
statiska elektriciteten eftersom den är i rörelse. Den strömmar
genom ledningar på samma sätt som vatten flödar i en slang. Det här
kallar vi för elektrisk ström.
Elektrisk ström skapades första gången av Michael Faraday år 1831.
Han förde då en magnet ut och in i en lindad spole och upptäckte att
detta gav elektrisk ström genom lindningen.
Hur får man elektricitet?
Vi framställer elektrisk ström genom att omvandla energi från andra
energiformer. Oftast sker det med hjälp av en generator. I
generatorn omvandlas rörelseenergi till elektrisk ström med hjälp av
magneter.
Olika typer av kraftverk är Vattenkraft, Vindkraft, Kolkraftverk och
Kärnkraft.
I ett kolkraftverk bränns kol för att hetta upp vatten till ånga.
Ångan driver ett stort hjul, som kallas turbin, med hög hastighet.
Turbinen driver en generator som alstrar elektricitet. Från
kraftverket leds elektriciteten genom kraftiga ledningar som kallas
kablar ut till våra hem. Kablarna kan gå under jord eller via
kraftledningsstolpar.
Elektrisk spänning mäts i volt. Från våra eluttag i husen kommer en
elektrisk spänning på 230 volt.
Elektricitet kan vara farligt
Elektricitet är som du säkert förstår en mycket användbar
energiform, men den kräver försiktighet. Strömmen som går genom
kraftledningar är mycket farlig. Även den ström som finns i våra
vägguttag är tillräcklig stark för att döda en människa eller orsaka
stora skador.
En säkerhetsanordning som finns i varje hem är proppskåpet. Det
finns säkringar som är kopplade i strömkretsar till alla elektriska
uttag. Om det blir fel i en elektrisk apparat, bryts strömmen i
säkringen. Man säger då att proppen går.
EL FRÅN BATTERIER
Det första batteriet tillverkades år 1800 av en italiensk
vetenskapsman som hette Alessandro Volta. Han upptäckte att vissa
metaller och vätskor tillsammans kunde göra elektricitet.
Metallknopp
Kolstav
Zinkhölje
Kemisk smet
Den kemiska smeten i batteriet producerar elektricitet. Efterhand
som man tar ström från batteriet förbrukas den kemiska smeten.
Tillslut kan batteriet inte ge mer ström.
Strömmen i ett batteri kan bara gå i en riktning. Du måste ansluta
pluspolen till minuspolen för att få ström. Du har då fått en
strömkrets. Om kretsen bryts, blir det ingen ström. Det är ungefär
som ett leksakståg på räls. Om det blir ett avbrott i rälsen kommer
tåget inte längre.
Bygga strömkretsar
För att kunna rita de strömkretsar kan bygger är det bra att kunna
symbolerna för en del saker.
Lampa:
Sladd:
Batteri:
Strömbrytare:
Det finns olika typer av strömkretsar. Här är de två vanligaste.
Seriekoppling – Lamporna är kopplade
efter varandra.
Parallellkoppling – Lamporna är
kopplade parallellt.
Download