Elektrisk ström

advertisement
Elektrisk ström
Vår värld är laddad av mängder partiklar som kallas elektroner. Det är dem som gör att brödrosten funkar, lamporna
tänds och magnifika blixtar kan uppstå. Den här filmen
handlar om hur ström fungerar och mäts, hur man skapar
den, vad man kan använda den till.
Filmens mål är att
• Berätta om elektrisk ström och hur det fungerar.
• Förklara de viktigaste begreppen inom elektrisk ström.
• Ge några exempel på vad vi använder elektrisk ström till i vår
vardag.
• Ta en titt på hur man framkallar ström.
OM ELEKTRISK STRÖM
Det är svårt att tänka sig, att man bara några generationer bakåt
i tiden knappt kände till begreppet elektricitet, än mindre använde
det. Istället hade man vedspisar, fotogenlampor och för att ta sig
in till staden tog man häst och vagn.
Fakta
Produktionsland: Tyskland
Längd: 31 min
Från: 10 år
Ämne: Fysik
Filmnr: 13258
Idag bygger hela vår samhällsstruktur på elektricitet, vi är faktiskt
beroende av den. Men detta är inget nytt fenomen, redan så tidigt
som 600 f. Kr. kände man till friktionselektricitet. Men det var först
på 1800-talet som forskningen kring elektricitet började på allvar.
Ordlista
Resistans – Ett mått på hur ett föremål motstår en elektrisk
ström.
Magnetism – De olika fenomen som finns runt magneter,
exempelvis kan en magnet dra till sig eller stöta bort ett föremål.
Turbin – Teknisk anordning som omvandlar rörelseenergi till
mekaniskt arbete.
Transformator – apparat som omvandlar en växelström med viss
spänning till en med en annan spänning.
Ackumulator – anordning för lagring av energi hos vätskor och
gaser.
UTGIVET OM ELEKTRISK STRÖM
Elektricitet: historien om universums mäktigaste kraft, av David
Bodanis 2006
Egna experiment med elektricitet och magneter, av Sarah Angliss
2003
Solceller - från solljus till elektricitet, av Mats Andersson 2002
Vindkraft i teori och praktik, av Tore Wizelius 2007
Mellan frälsning och domedag: om kärnkraftens politiska
idéhistoria i Sverige, av Jonas Anshelm 2000
CINEBOX
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Elektrisk ström
DISKUSSIONSFRÅGOR
• Vad är en elektron?
• Vilka är de tre viktigaste begreppen inom
ström? Förklara!
• Beskriv vad ohm är.
• Nämn några material som är strömförande.
• Ge exempel på olika sorters kraftverk. Finns
det några för- respektive nackdelar med de
olika metoderna?
• Vilken funktion har en transformator?
• Ström existerar även i naturen, hur?
• Vad är orsaken till att ett batteri slutar vara
strömförande efter en tid?
• Vad är volt och hur förkortas det?
• Enheten för strömstyrka heter ampere, vad
beskriver den?
• När används magnetism?
• Nämn några exempel på signaler som kan
överföras med hjälp av ström.
• Varför får tomma batterier och ackumulatorer
inte slängas i soptunnan?
HÄR KAN DU HÄMTA MER INFORMATION
http://sv.wikipedia.org/wiki/Elektricitet
http://lankskafferiet.skolverket.se/ – länkskafferiet
http://susning.nu/Elektricitet – uppslagsverk
www.ne.se – Nationalencyklopedin
http://www.vattenfall.se/www/vf_se/vf_se/518304o
mxva/526164energ/528174omxel/index.jsp –
el-kunskap från vattenfall
http://faktabanken.nu/ellara.htm – information om
ström
http://sv.wordpress.com/tag/elektricitet/ – flera olika
bloggar om elektricitet
http://blogg.passagen.se/asonel/entry/
potentialutj%C3%A4mning – El-blogg
http://blogg.naturskyddsforeningen.se –
Naturskyddsföreningens blogg om bland annat
vattenkraft, klimat och vindkraft.
CINEBOX
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
Download