Fysik / Kemi

advertisement
Fysik / Kemi
Väder
F-2
Avläsa en
termometer
Årstidernas
väderlekar
Vatten, snö
och is
Rymden & Astronomi
Big Bang
Solsystemet
3-5
Vatten
& Luft
Miljö
Rymden &
Astronomi
Ellära
Ljud & Ljus
Ämnens
egenskaper
Elsäkerhet
Vattnets
kretslopp
Påverkan
på
naturen
Mer om
solsystemet
Vardagskemi
Ljuset
och
ögat
Vattnets
och luftens
egenskaper
Fast,
flytande,
gasformig
avdunstning,
kondensering,
kokning och
stelning
Fysikaliska
upptäckter
Få en
lampa att
lysa
Magneter
och
kompassen
Beskriva
olika
materials
egenskaper
Ljudet
och
hörseln
Sortera
ämnen efter
material och
egenskaper
Ängslättskolan
malmo.se/angslattskolan
Download