Skapa energi hos dina medarbetare

Visa i webbläsare l Tipsa en vän!
Skapa energi hos dina medarbetare
Jag får ofta höra att jag har så otroligt mycket energi, att folk blir
inspirerade och att min energi smittar av sig på andra. Det är ju såklart
roligt att höra, men framför allt är detta ett viktigt ämne att prata om.
Den enkla sanningen är att energi smittar. Vare sig du
är full av energi eller knappt orkar ta dig till jobbet så
påverkar du människorna som du arbetar med. Då är
det bra att veta att du enkelt kan lära dig knep för
att öka energin hos andra.
I dagens text fokuserar jag på ledarrollen men de
flesta av tipsen fungerar precis lika bra för att öka
energin hos kollegor eller vänner. Om det var
möjligt för dig att öka energin hos dina
medarbetare skulle du då göra det? Hur skulle
det påverka resultaten?
I en av mina ledarskapsutbildningar beslöt sig en
grupp chefer för att undersöka hur energi och
prestation och deras egen chefsroll hängde samman
tills nästa träff.
De började med att komma överens om vad de menade med energi och konstaterade
att energi för dem är att känna sig bra och ha viljan att prestera. Det tycker jag är en
bra definition!
Genom sin undersökning kom de fram till att man verkligen kan känna om det är
mycket energi i ett rum. Att man genom att medvetet arbeta med att skapa
energi hos andra förändrar både attityd och prestation. När energin ökar hos
medarbetarna vill de prestera mer vilket leder till både ökat resultat och arbetsglädje.
Vilken win-win situation!
Så hur gör man då? De kom fram till att energi hos
medarbetare skapas när du:
# Ger dina medarbetare tydliga mål och tydliga
förväntningar på prestationen.
# Ger dina medarbetare friheten att själva sköta sitt
arbete.
# Finns tillgänglig och har en öppen dialog.
# Ger ärlig feedback på dina medarbetares prestationer och låter dem komma med
egna förbättringsförslag.
# C oachar och inte bara ger svar.
# Uppmuntrar medarbetare att röra sig utanför trygghetszonen och utmana sig själva.
Ett annat värdefullt verktyg som de upptäckte för att som chef på ett enkelt, medvetet
och aktivt sätt kunna styra energinivåer är att helt enkelt fråga din medarbetare:
”Vad i mitt beteende ger dig energi och vad gör att du tappar energi?”.
En bra början är att i alla fall inte göra motsatsen till det som fungerar…
Lycka till!
Jessica Odén
EQP Business School
Avregistrera din adress | Tipsa en vän!
Postm an