Ljud och ljusenergi

advertisement
Energi!
Universum
• Densiteten är mycket låg och beräknas till 9,9×10−30
kg/dm³. Det motsvarar en väteatom per fyra m3
volym. Trots detta innehåller universum en stor
mängd energi. Beräkningar visar att universum
består till endast 4,6 % av vanlig materia
(baryoner), till 72 % av en tänkt mörk energi och till
23 % av en tänkt mörk materia.[7]
Stjärnor
• Består av väte och helium till en början..
Inom parantes:Slutet på en stjärna
Fotosyntes
Vad menar vi med ”energi”?
• Energin i maten?
• Vår energi när vi ska prestera någonting?
• Energin som kommer från kraftbolag,
elledningar?
• Energin i maten mäts i kalorier medan energin
inom fysik mäts i Joule.
Inom NO pratar vi om olika
energiformer
Elastisk energi
• Fjäder
• Stötdämpning
• Studsboll
Ljud och ljusenergi
Elektrisk energi omvandlas till rörelseenergi i högtalaren då membranet
börjar vibrera => ljudenergi + värme
Elektrisk energi blir ljusenergi + värme då tråden som lyser i glödlampan
värms upp.
I solen så är det atomerna (elektronhopp) som får den att lysa.
Energi kan aldrig förstöras eller försvinna! Den
kan bara omvandlas från en form till en annan
(till slut värme).
Vad orsakar den förstärkta
växthuseffekten?
http://www.miljoportalen.se/luft/vaexthusgas
er/vaexthuseffekt-och-vaexthusgaser-vad-aerdet-egentligen
30/1-2014
Energi, mekanisk arbete
• Att energi överförs från ett ställe till ett annat
kallas ibland för mekanisk arbete.
• Mekanisk arbete = kraft (N) ∙ sträcka (m)
• Enheten blir Nm eller Joule (J).
• Både energi och arbete mäts i enheten Joule (J).
• För att något ska räknas som mekanisk arbete
krävs det både kraft och rörelse (sträcka). Kraften
ska vara riktad i rörelsens riktning.
• Kolla på följande exempel:
• Inget arbete, kraften är
inte alls riktad åt
samma håll som
rörelsen (hon går
framåt).
• Är arbete,
då kraften är
riktad i
rörelsens
riktning.
Effekt
• Effekt = energi/tid
• Energi = effekt ∙ tid
• (Energin som går åt är
alltså beroende av
”effektiviteten” hos en
lampa samt tiden den är
tänd).
• Ex: Lampa på 40 watt är
tänd i 25 timmar:
• Energin = 40 ∙ 25 = 1000
watt-timmar eller 1 kwh
• En glödlampa med
effekten 40 watt
omvandlar energi 4
gånger snabbare än ett
lysrör på 10 watt.
• Effekt är alltså ett mått
på hur snabbt energin
omvandlas eller utnyttjas.
• (Tänk på effektivitet. Vad
menar vi när vi säger att
en person är mer effektiv
än den andra?)
Hur mycket är 1kwh? (bara för att ni
ska få en känsla )
• Energi motsvarande 1kwh är till exempel:
•
•
•
•
•
10 liter hett vatten
1 dl bensin
En rejäl middagsportion
El till spisplatta i en timme
Solstrålning på 1 kvadratmeter under en timme
Download