Kemisk energi

advertisement
Kolföreningar används i naturen
bland annat för att lagra energi
Varifrån kommer denna energi?
Och vad är det som händer när den
frigörs?
Bensin
Socker
Fett
Cellulosa
Stärkelse
Strålningsenergi
Värmeenergi
Rörelseenergi
Lägesenergi
Kemisk energi= Energi som är fångad i
materia. Man märker oftast inte energin
förrän det sker en kemisk reaktion.
Kemisk energi omvandlas då oftast till
värme!
1. Reaktioner då den kemiska energin
minskar
Energin som blir över omvandlas oftast då till värme. Den sätts
oftast igång av uppvärmning, men fortsätter av sig själv, ex en
vedbrasa.
2. Reaktioner då den kemiska energin
ökar
Vid vissa kemiska rektioner bildas ämnen som innehåller mer
kemisk energi än de ämnen som fanns från början. Sådana
rektioner måste hela tiden tillföras någon annan form av energi.
Exempel: Sockerbetans blad behöver strålningsenergi för att
kunna bygga upp energirikt socker. Detta sker genom
fotosyntesen.
Fotosyntes
Trolleri
Formel
CO2 + H2O + solenergi  C6H12O6 + O2
Formel i balans -klassen i obalans
6CO2 + 6H2O + solenergi  C6H12O6 + 6O2
Music
Download