Giltig från HT2007

advertisement
MJ2410 Energy Management 6,0 hp
Energy Management
Kursplan för MJ2410 giltig från HT07, utgåva 2.
Lärandemål
Den här kursen ger teknologen träning i att förutse och utveckla de strategier och förutsättningar som krävs för att leda
och marknadsföra förbättrningar och användning av ekonomiskt and miljömässigt uthålliga energisystem och tekniker.
Kursens huvudsakliga innehåll
Följande breda ämnesområden tas upp i kursen:
Systemanalys, systemtänkande och energisystem.
Metoder för utvärdering av systemverkningsgrad, modellering.
Ekonomi
Framträdande teknik
Kunskapsbildning
Nya marknadstrender- Avreglerade elmarknaden, användadet av IT i energisystem
Behörighet
Kandidat/B.Sc. eller motsvarande + MJ1112 Tillämpad Termodynamik eller motsvarande
Litteratur
Energy Management. Kompendium.
Examination
PRO1 - Project, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
SEM1 - Seminars, 1,5 hp, betygsskala: P, F
TEN1 - Examination, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Krav för slutbetyg
Projekt (PRO1; 3 cr)
Seminarium (SEM1; 1,5 cr)
Tentamen (TEN1; 1,5 cr).
Kursplan för MJ2410 giltig från HT07, utgåva 2.
Sida 1 av 1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards