Dagordning (obs! scrolla ner i dokumentet)

advertisement
RFSU Göteborg kallar till årsmöte
Tid: Lördag 28 februari 2015, 13.00-18.00
Plats: Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1 b, nära Järntorget
Vi bjuder på lunchbuffé kl. 12.00. Årsmötet börjar kl. 13.00. Om du vill äta lunch behöver du
anmäla dig senast 18 februari här.
Från och med 13 februari kommer årsmöteshandlingarna finnas tillgängliga på vårt intranät
Klick och på kansliet. Hör av dig till oss på [email protected] om du vill att vi mejlar
handlingarna till dig. Dagordningen hittar du längre ner i detta mejl. Om du inte har betalat
ditt medlemskap i RFSU Göteborg för 2015 går det bra att ta med kontanter, 150 kr, och
betala på plats (om du är medlem i en annan lokalförening, kontakta oss omgående för
överflyttning). Lokalen har tillgänglig toalett. Om du har andra önskemål om tillgänglighet
ber vi dig att mejla oss på [email protected] eller ringa 031-708 79 98.
Observera att motionsstopp är fredag 30 januari. Motioner skickas till [email protected]
VÄL MÖTT!
RFSU Göteborgs styrelse
RFSU Göteborg
Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg
Tel: 031-708 79 98
e-mail: [email protected]
www.rfsu.se
RFSU Göteborg
Förslag till dagordning för årsmötet 2015-02-28
1.
2.
3.
4.
5.
Mötets öppnande
Mötets stadgeenliga utlysande
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av två justerare tillika rösträknare
Fastställande av
a) dagordning
b) arbetsordning och
c) röstlängd
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fastställande av verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2014
Styrelsens propositioner
Motioner
Presentation av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret
Fastställande av verksamhetsplanen för verksamhetsåret
Fastställande av avgifter och arvoden
Val av:
a) ordförande
b) övriga ordinarie styrelseledamöter, ett jämnt antal
c) styrelsesuppleanter
d) två revisorer, varav en godkänd
e) minst en revisorssuppleant
f) valberedning, minst två personer, varav en sammankallande,
samt fritt antal suppleanter
g) övriga val: nomineringar och val av ombud till RFSU:s
förbundskongress 2015
16. Övriga frågor (mötet kan inte fatta beslut)
17. Mötets avslutande
Download