SEXUALUNDERVISNING FRÅN RFSU GÖTEBORG

advertisement
NU KAN DIN SKOLA BOKA IN
G
N
I
N
S
I
V
R
E
D
N
U
L
A
U
SEX
G
R
O
B
E
T
Ö
G
U
S
F
FRÅN R
Vi erbjuder nu er skola att boka ett pass
med våra skolinformatörer!
RFSU Göteborg erbjuder sexualundervisning för högstadie- och gymnasieskolor. Vår sexualundervisning
består av ett pass på 180 minuter där två utbildade
skolinformatörer träffar eleverna för att genom samtal
och övningar beröra frågor om ungas sexualitet.
RFSU Göteborgs sexualundervisning erbjuds som ett
komplement till skolans egen sex- och samlevnadsundervisning, och stämmer väl överens med mål i läroplanerna
för både grund- och gymnasieskolan.
180
minuter
H ö g sta d
iet
& Gymn
asiet
Komplement
till skolans
undervisning
SEX UTGÅNGSPUNKTER FÖR VÅR SEXUALUPPLYSNING I SKOLAN
♥♥
Vi grundar vår sexualupplysning på
RFSU:s tre friheter: friheten att vara,
friheten att välja och friheten att njuta.
Ingens frihet får bli en annans ofrihet.
♥♥
Vi utgår ifrån ett positivt, bejakande
och lustfyllt perspektiv på sexualitet.
♥♥
Vi arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt.
♥♥
Vi pratar om sex på en allmän nivå
och tar inte upp egna erfarenheter,
varken skolinformatörernas eller
elevernas, under passet.
♥♥
Vi utformar våra pass utifrån elevernas delaktighet och vi ger konkreta
svar på deras frågor under passet.
♥♥
Vi har alltid ett fokus på respekt, ömsesidighet och samtycke.
Vad innehåller ett pass?
Med hjälp av pedagogiska metoder arbetar vi i dialog
med eleverna. Beroende på gruppens förkunskaper och
frågor lägger vi fokus på olika områden, men vi tar alltid upp: kunskap om kroppen, ömsesidighet, säkrare sex
och praktisk kondomkunskap, solosex, information om
hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, pornografi
och sex på nätet samt var eleverna kan vända sig med fler
frågor. Under ett pass diskuteras också hur normer kan
påverka relationer och sexuella praktiker.
Personal från skolan får gärna vara med under passet. Vi
erbjuder alltid möjlighet till ett uppföljningssamtal efter
ett pass.
För mer information, priser och bokning
På vår hemsida hittar du mer information om vår sexualupplysning och hur du bokar ett pass. Priserna för
pass varierar beroende på hur många klasser vi ska träffa
och hur många skolinformatörer som besöker skolan.
Kontakta oss för aktuell prisinformation.
Hemsida: www.rfsu.se/goteborg
(klicka dig fram till Sexualundervisning)
Telefon: 031-708 79 98
Epost: [email protected]
Download