Sexualundervisning på lättare svenska

advertisement
SEXUALUNDERVISNING
PÅ LÄTTARE SVENSKA
Antirasistisk
Sexualundervisning
i praktiken
Magnus Svensson
RFSU Gävleborg
Samtliga illustrationer: Vendela Hellstrand
Teori och praktik
- Antirasistisk
Sexualundervisning
- Övergripande förslag
och upplägg
- Teman och metoder
Olika Ämnesområden
- Kropp, Lust och Sex
- Könssjukdomar, säkrare sex
och testning.
- Graviditet
- Teman och metoder
3-årigt projekt 20102013
• Uppdrag: Förbättra förutsättningarna
för sexualundervisning i sfi-,
språkintroduktionsklasser och
boenden.
• Bakgrund: Rätt till kunskap. Brist på
undervisning. Många lärare osäkra.
• Metodmaterialet Sexualundervisning på
lättare svenska.
• SMI och Landstinget Gävleborg.
Så här gjorde vi
• Träffat drygt 1700 ungdomar
– olika åldrar, utbildningsbakgrund och
svenskkunskaper
– både könsblandade och könsseparata
grupper
• Metoder
• Över 600 anonyma frågor
• Utvecklat och testat metoder – ”trial
and error”
• Cirka 4 x 3 h per grupp, max 15
deltagare
• Tolkar
• Utvärderat varje pass
• Feedback från deltagare och lärare
Frågor som dyker upp
- Hur många gånger kan man göra abort?
- About sex and relationship, sickness.
- Jag, hur man kan använda p -piller.
- Vill veta mer sex och känslor
- Jag vill veta mer preventivmedel. När man anväder
- P-piller? Sen om en ska ta p – piller
före eller efter sex?
- Hur man korrigerat sitt kön och kan man få barn
efter?
- Det känns konstigt när man använder kondom med
oralsex och går inte sönder kondomen?
Viktiga perspektiv
Rättighetsperspektiv
– Allas rätt till sexuell
hälsa och kunskap om
kropp, sexualitet och
sexuella och reproduktiva
rättigheter
– Ojämlikt idag – både
förutsättningar i tidigare
länder och i Sverige
påverkar
Viktiga perspektiv
Tillgänglighetsperspektiv
– Svenska språket är ett hinder
– Språklig tillgänglighet: bilder,
lättlästa texter, integrera
sexualundervisning och
svenskundervisning
Viktiga perspektiv
Sexualpositivt perspektiv
– Fokus på lust och njutning.
– Sexualiteten som något i
grunden positivt – så länge alla
inblandade har samtyckt till
och upplever den sexuella
situationen som positiv.
Viktiga perspektiv
Normkritiskt och antirasistiskt perspektiv
– Reflektera över vanliga förväntningar och ifrågasätta ojämlika och
diskriminerande normer kring t ex kön, hudfärg, sexualitet, språk
och religion, ex ”svenskhet”.
– Ge olika sätt att leva och vara en lika självklar plats i
undervisningen.
Antidiskriminerande sexualundervisning i
praktiken
– Gör kunskapen tillgänglig – genom
exempelvis språk och bilder
– Bemöter stereotypa föreställningar om
kultur och religion hos oss själva och
andra.
– Jämför inte kulturer.
– Är öppen för att det finns många olika
uppfattningar och erfarenheter – oavsett
bakgrund. Tar inget för givet.
– Sexualundervisning på lättare svenska –
namnet betonar den enda generella
skillnaden.
Antidiskriminerande sexualundervisning i
praktiken
- Visar många sätt att leva, känna och se
ut på
- Samkönad och olikkönad sexualitet lika
självklar plats.
- Könsneutrala namn och androgyna
uttryck – deltagarna får läsa in kön själv.
- Bilder på både omskurna och
oomskurna könsorgan i samtal om
anatomi och säkrare sex.
- Olika hudfärg och kroppar och storlek.
- Namn som kan representera olika
bakgrunder.
- Övningar som syftar till att diskutera
normer, värderingar, rättigheter.
Ordmingel
14
Första gången
nervös
familj
njuta
vara gift
spännande
kär
press
kåt
blod
längta
rädd
ont
nyfiken
Sexlinjen
När är det ingen risk, liten risk eller stor risk att ge eller få klamydia?
INGEN RISK
15
STOR RISK
Prata kropp och lust
17
Tankar och känslor om kondom
18
Kit och Gabi – när man vill olika
19
Kit och Gabi – när man vill olika
20
21
- Jag kunna förstå lite sista gången. För att vi lärde.
Första gången vi kan inte förstå. Andra gången lite.
Tredje gången kunna lite.
God respons. Fått lära sig nya ord, lagar och
rättigheter, graviditet, abort, STI och preventivmedel.
22
Materialet finns att köpa i
materialbutiken på
www.rfsu.se
Bli medlem i RFSU på
www.rfsu.se/medlem
Tack!
Download