ansökan om publicering på internet av match administrerad av

ANSÖKAN OM PUBLICERING PÅ INTERNET AV MATCH
ADMINISTRERAD AV SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND
(Gråa fält är obligatoriska, använd TAB-tangenten för att hoppa mellan de skrivbara fälten)
NAMN PÅ SÖKANDE:
TELEFON:
EPOSTADRESS:
FÖRETAG/FÖRENING:
MATCH SOM SKA PUBLICERAS:
DIREKT
(sätt kryss) I EFTERHAND
(sätt kryss)
URL/PLATS DÄR MATCHEN SKA PUBLICERAS:
HEMMALAG KONTAKTPERSON:
BORTALAG KONTAKTPERSON:
Om ovan godkänns gäller tillståndet endast för ovan match.
Innan ansökan skickas in ska godkännande finnas från deltagande lag i matchen.
Ort
Datum
Underskrift (Obligatorisk)
___________________________________________________________________
Namnförtydligande
Ansökan mailas in med underskrift till [email protected] alt per post
Till Skånes Fotbollförbund Att: Micke Dahl Box 1046 212 10 MALMÖ
Skånes FF´s anteckningar:
Ansökan godkänns _____ Ansökan avslås_____ Sign/Datum____________
________________________________________________________________________________________________________________________
Box 1046 212 10 Malmö, Besöksadress: Husie Kyrkoväg 88, Telefon 040-59 02 00 Fax 040-49 79 09
Plusgiro: 1 45 88-8 Bankgiro 517-7423 Org.nr 843000-3312 www.skaneboll.se E:post: [email protected]