De 5 buden i Ankaret
-Hur vill vi kommunicera?
Agera som ett lag, i alla lägen
•
Beträd/gå av banan i trupp
•
Avlösning mellan serier under match
•
Blanda folk
Gameplan, gemensam (mall)
•
60min innan match
•
Sekreterare
Aktiv coaching, match & träning
•
Reserv är med och coachar
•
Coacha andra än de man brukar spela med
Utvärdering efter match, gemensam (mall)
•
10min efter match
•
+ (vad gjorde vi bra?)
•
Opt (vad kan vi optimera/göra bättre nästa gång?)
•
Lärdom (vad har vi lärt oss?)
Klotväska 1-6
•
Implementera klotnumrering för en tydligare kommunikation
ANKARETS MATCH MALL
• GAMEPLANNING:
– Information, Vad vet vi?
• Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken känsla
ska vi ha efter matchen?
• Strategier – hur gör vi det?
• Styrkor – varför kommer vi att uppnå den?
Bourbon street
• Latitude Ratio Coordinates
– 22’ 6.2 to 1
– 38’ 6.7 to 1
• Longitude Ratio Coordinates
– Outside Taper 5.0 to 1
– Inside Taper 4.0 to 1
• Pattern Distance
– 40 Feet
• Pattern Volume
– Forward 15.60 mL
– Reverse 7.85 mL
• Total 23.45 mL
Bourbon street
Målsättning – vad vill vi uppnå? Vilken
känsla ska vi ha efter matchen?
• Upplinjering
• Att kämpa hela vägen även om det går dåligt
• Våga coacha varandra
Strategier – hur gör vi det?
• Noga i varje slag i upplinjeringen
• Stötta varandra, nya slag – nya möjligheter
• Prata med varandra
• Kolla upp laserpekare på skorna till nästa
match som Tias är med.
Styrkor – varför kommer vi att uppnå
den?
• Vi löser detta med rätt fokus i varje slag.
• Vi är bara åtta så vi måste hjälpa varandra.
• Vi vill coacha varandra.
UTVÄRDERING:
•
•
•
•
•
Gjorde vi som planerat?
Vad hände?
Vad fungerade bra?
Vad kan optimeras?
Vad tar vi med oss till kommande match?
Gjorde vi som planerat?
• Upplinjeringen gick sådär..
– När det gick sämre så fanns tankarna i
analysboxen.
• Coachingen var svår när spelet inte flyter på
– Återigen för mycket tid i analysboxen
• Alla kämpade otroligt bra.
Vad hände?
• Vi mötte ett bra lag
• Vi darrade lite grann när det var jämnt.
• Avbytaren var inte insatt i gameplan utav
naturliga orsaker.
Vad fungerade bra?
• Kämpade väl
• Det fanns en positiv känsla i hela laget.
• När någon var ”arg” så vändes det till en
positiv energi.
Vad kan optimeras?
• Boxtänket
– Snabbare komma in i energiboxen.
Vad tar vi med oss till kommande
match?
• Kämpaandan
• Borden vi avgör på slutet