Åsa IF F-02
Fika/ tvättschema hösten 2014
Här kommer fika- och tvättschema för hösten. Om ni inte kan planerade datum enligt nedan
ansvarar ni själva för att ordna med byte med någon annan familj.
Tvätt
En person ansvarar för tvätt av matchkläder. Kläderna lämnas till tränaren första träningen efter
match.
Fika
Två familjer ansvarar för fika vid hemmamatcher. Observera att spelarna inte längre bjuds på fika.
Vi betalar domaren 250 kr/match ur vår fikakassa. Domarna skall skriva på en domarkvittens när de
tar emot pengarna, en sådan ligger i fikalådan. Pengarna får vi sedan tillbaka av ÅSA IF.
De pengar som blir över lämnas till Anders som har hand om kassan.
Vi kommer att ha fikalåda i F-02:s bollförråd. Lådan skall innehålla följande:
Plastmuggar >200 st
Plastkoppar > 100 st
Plastskedar >100 st
Bitsocker ½ paket
Servetter 1 paket
Tepåsar
Meddela Linneas eller Fridas föräldrar om något i fikalåda håller på att ta slut innan nästa match.
Beräknat behov:
KAFFE- 3 termoskannor á 6-8 koppar/ familj
TE – en kanna / familj
SAFT- c:a 2 liter färdigblandad saft/ familj
BULLAR ELLER LIKNANDE- 30 st/ familj
MJÖLK
Vi tar ut följande priser: Kaffe 10 kr, Saft 5 kr, Bulle 5 kr
Datum
Spelplan
Fika
10 augusti
Hamravallen
16 augusti
Åsa C
Malin
Jennifer
21 augusti
Övrevi IP
30 augusti
Påskbergsvallen
6 september
Åsa C
Vilma
Maja
14 september
Alevallen
20 september
Åsa C
Vanessa
Filippa
28 september
Rydets IP
4 oktober
Åsa C
Tova
Frida
Tvätt
Linnea
Maja
Sanna
Vanessa
Tindra
Jennifer
Tova
Malin
Tilda